Docieplanie domu wełną mineralną – krok po kroku

Docieplanie domu wełną mineralną – krok po kroku

Każda praca przebiega sprawniej, gdy się do niej odpowiednio przygotujemy. Przed przystąpieniem do ocieplania należy więc:

  • zamontować uchwyty (rurhaki) o długości uwzględniającej grubość ocieplenia,
  • wykonać obróbki blacharskie,
  • zamocować parapety, okna, drzwi, gniazda wtykowe i kratki wentylacyjne.

Warto też wykonać próbę przyklejenia warstwy izolacyjnej. W tym celu należy przykleić kilka próbek wełny mineralnej (np. o wymiarach 20 na 20 cm). Po tygodniu próbujemy je oderwać. Jeżeli próbki wełny oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejowej, znaczy to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone. Jednak jeżeli próbka ulegnie rozerwaniu, jest to dowód na wystarczającą wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju, a dla nas znak, że możemy zabrać się do pracy.

Płyty z wełny mineralnej należy przyklejać w temperaturze otoczenia 5 – 25 stopni C, przy bezdeszczowej pogodzie. W czasie występowania bardzo silnych wiatrów i dużego nasłonecznienia ścian należy zastosować osłony z siatki lub folii, chroniące przed nadmiernym i szybkim odparowaniem wody z zaprawy.

welna

Stosować wełnę warto przede wszystkim – aby zmniejszyć straty ciepła; zapotrzebowanie zimnego domu na energię maleje bowiem natychmiast po ułożeniu ocieplenia

Reklama


Przed rozpoczęciem przyklejania płyt z wełny mineralnej trzeba zamocować listwy cokołowe, czyli wyprofilowane aluminiowe kształtowniki, które pozwolą na wypoziomowanie dolnej krawędzi ocieplenia.

Zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt w dwóch warstwach. Po nałożeniu zaprawy, wełnę należy docisnąć do ściany. Kolejne płyty należy dociskać do siebie, usuwając wyciśniętą poza obrys płyt zaprawę. Szczeliny pomiędzy płytami większe niż 2 mm należy wypełnić dociętymi paskami wełny.

Warstwę zbrojoną wykonuje się nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia wełny mineralnej, w podobnej temperaturze i przy bezdeszczowej pogodzie.

Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, należy osadzić narożniki ochronne z siatką (na narożach budynku oraz w rogach otworów okiennych i drzwiowych). Zaprawę klejącą nanosi się na płyty z wełny mineralnej warstwą o grubości około 6 mm, zatapiając w nią siatkę (mniej więcej na połowę grubości warstwy zaprawy).

Do tynkowania można przystąpić najwcześniej po trzech dniach od wykonania warstwy zbrojonej (gdy będzie ona już całkowicie sucha). Tynkowanie należy przeprowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze 5 – 25 stopni C. Ściany budynków nie mogą być jednak silnie nasłonecznione, a powierzchnie ścian należy wcześniej zagruntować.

Powłoki malarskie (farby silikatowe lub silikonowe) nakładamy dopiero, gdy warstwa tynku jest już całkowicie sucha.


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2009-11-27

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.