Drenaż nieodzowny

Drenaż to sieć instalacji ułożona wokół budynku, która zbiera wodę gromadzącą się w otoczeniu piwnicy i odprowadza ją na bezpieczną odległość. Jest konieczny, gdy w podłożu są warstwy nieprzepuszczalne oraz jeśli woda gruntowa zalega nisko.

Opaskowy (zwany też „zewnętrznym”) wykonuje się, gdy woda pojawi się w piwnicy. W sytuacji, gdy konieczne jest obniżenie poziomu wody gruntowej, a nie ma możliwości wykonania drenażu otaczającego dom wokół ścian zewnętrznych, stosuje się z kolei drenaż wewnętrzny (w piwnicy budynku).

Elementami drenażu zawsze jednak są:

  • perforowane rury drenarskie (umieszczone w filtrach uniemożliwiających zatkanie przez cząsteczki gruntu);
  • studzienki rewizyjne (umieszczane przy każdej zmianie kierunku przebiegu rur, głównie w narożach budynku);
  • studzienka zbiorcza (w najniższym punkcie drenażu), która odprowadza zebraną wodę do kanalizacji deszczowej;
  • kształtki i złączki.

Aby skutecznie pracował drenaż zewnętrzny, należy zapewnić przepływ wody gruntowej i opadowej w jego kierunku. Do swobodnego dopływu wody gruntowej do drenażu potrzebna jest obsypka filtracyjna, którą wykonuje się z piasku, żwiru rzecznego oraz keramzytu o średnicy ziaren 16–32 mm. Kruszywo musi otaczać rurę drenarską, trzeba więc użyć go zarówno do wypełnienia wykopu, jak i do obsypania rury. Wcześniej jednak wykłada się dno wykopu geowłókniną i zabezpiecza się nią obsypkę filtracyjną, przykrywającą rury.

drenaz-2

Reklama


Aby skutecznie pracował drenaż zewnętrzny, należy zapewnić przepływ wody gruntowej i opadowej w jego kierunku

Geowłóknina jest potrzebna, bo zapewnia swobodny przepływ wody, a jednocześnie uniemożliwia ruch drobnych cząstek gruntu, dzięki czemu obsypka nie zatyka się, a drenaż nie ulega zamuleniu.

Aby do drenażu mogła dopłynąć woda opadowa, należy wykonać dodatkowo warstwę filtracyjną. Składa się ona z płytkiej opaski żwirowej (otaczającej budynek) oraz pionowej, właściwej warstwy filtracyjnej (z drobnego żwiru lub płyt drenarskich), zabezpieczonej geowłókniną. Rury drenarskie muszą być ułożone ze spadkiem (zazwyczaj do 5 promili). Średnicę rur dobiera się na podstawie ilości dopływającej wody, zależnej m.in. od rodzaju gruntu (najczęściej zastosowanie znajdują rury o średnicy 10 cm).

W przypadku zakładania drenażu wewnętrznego, rury drenarskie należy ułożyć we wszystkich pomieszczeniach piwnicy – najlepiej więc pod posadzką wykonać wykopy wzdłuż przewidzianej trasy drenażu. Rury układa się wzdłuż ścian, a w dużych piwnicach także w kilku liniach równoległych do krótszego boku. Jeśli rury układane są wzdłuż wewnętrznych ścian pomieszczeń, należy je usytuować na wysokości ławy fundamentowej, między poziomem posadowienia a górnym poziomem ławy. Umieszczenie drenażu poniżej poziomu posadowienia fundamentów jest niebezpieczne, ponieważ przepływająca woda może wymywać drobne ziarna gruntu i spowodować osiadanie fundamentu.

Jeżeli drenaż układa się w wykopach zrobionych w podłodze (bez jej zrywania) należy pamiętać, aby po zasypaniu rur połączyć izolację przeciwwilgociową istniejącej podłogi z izolacją ułożoną nad ciągiem drenarskim. Na wszystkich połączeniach ciągów i w miejscach zmiany kierunków powinny też oczywiście znajdować się studzienki rewizyjne.


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2009-01-30

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.

Przeczytaj również