Jak wykonać zjazd do garażu w piwnicy?

Jak wykonać zjazd do garażu w piwnicy?

Jeżeli garaż w naszym domu znajduje się poniżej poziomu terenu, wówczas konieczne jest zadbanie o to, by zjazd do niego był wygodny i bezpieczny.

Oczywiście, im mniejsze nachylenie zjazdu, tym lepiej (największy dopuszczalny spadek to 15%). Ma to znaczenie szczególnie zimą. Wiedzą o tym najlepiej mieszkańcy domów na niewielkich działkach w miastach.

Boki zjazdu należy zabezpieczyć murkami oporowymi z betonu. Sam zjazd musi mieć możliwie duży odcinek płaski przed drzwiami garażowymi. W razie dużego oblodzenia w zimie łatwiej będzie ruszyć pod górę, a podczas wjeżdżania pojazd nie zsunie się na drzwi garażowe.
Z kolei na początku zjazdu warto trochę podwyższyć teren – zrobić betonowy próg, aby woda nie ściekała w dół.

No i trzeba zadbać o odpowiednią szerokość samego zjazdu. Nawet jeśli obecnie nasz samochód nie jest duży, to należy zostawić taki zapas miejsca, aby nawet szerszy pojazd mógł bez trudu zjechać do garażu. Wyliczmy szerokość tak, aby była też możliwość wyjścia z samochodu stojącego na zjeździe. Wprawdzie taka sytuacja należy do rzadkości, ale może się zdarzyć.

Woda jak najdalej
Wzdłuż murków oporowych, od strony gruntu powinno się ułożyć drenaż, który będzie odprowadzał wodę opadową np. na trawnik.

Reklama


W poprzek, przed wjazdem należy umieścić korytko odwodnienia liniowego, aby spływająca woda nie wciekała do wnętrza garażu. Instalacja musi być doprowadzona do kanalizacji zewnętrznej lub odprowadzać wodę do ogrodu.

Przykrywająca korytko kratka musi znajdować się na równej płaszczyźnie z otaczającym ją fragmentem zjazdu.

W zimie bez poślizgu
Zjazd najczęściej wykłada się betonową kostką brukową. Najlepiej na tym odcinku ułożyć ją w jodełkę, umieszczając co kilka rzędów kostki na węższym boku. Powstaną w ten sposób nierówności ułatwiające poruszanie się samochodem.

Na zjeździe do garażu należy wykonywać nawierzchnię szczególnie starannie, ponieważ ciężar samochodu będzie poluzowywał kostki. W domach jednorodzinnych na ogól stosuje się proste i najtańsze rozwiązania. Warto jednak wykonać wszystkie warstwy, takie jak dla drogi dojazdowej, czyli podbudowę i podsypkę – zgodnie z regułami sztuki budowlanej.

Jeśli zjazd jest szczególnie stromy, dobrze jest wykonać podbudowę sztywną, nakładając na spodnią stronę kostek brukowych tzw. mostek sczepny z betonu i połączyć kostki sztywną spoiną.

Zgodnie ze sztuką
Z przeznaczonego na zjazd miejsca usuwamy wierzchnią warstwę gruntu na głębokość min. 20 cm. Oczyszczone z korzeni roślin i kamieni dno wyrównujemy i ubijamy zagęszczarką.
Odpowiednie nachylenie zjazdu formuje się za pomocą warstwy zagęszczonego żwiru i betonu. Na tak przygotowanym podłożu układa się podsypkę piaskową, a na niej nawierzchnię.

Kolejne warstwy nawierzchni – podbudowa i podsypka – muszą mieć taką samą grubość w każdym miejscu wykopu. Podbudowę o grubości min. 25 cm wykonuje się z mieszaniny piasku ze żwirem, żwiru, grysu lub tłucznia. Podsypkę o grubości ok. 5 cm wykonuje się z piasku o uziarnieniu do 2 mm lub grysu bądź żwiru o uziarnieniu 1-4 mm. Zapewnia ona stabilne osadzenie kostek brukowych. Powierzchnia podsypki musi być przed przystąpieniem do układania nawierzchni wyrównaną łatą.

Ułożone kostki dobija się gumowym młotkiem. Podczas układania należy wielokrotnie sprawdzać poziomnicą równość powierzchni i od razu dokonywać ewentualnych korekt usuwając lub dosypując piasek.

zjazd_do_garazu1


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2010-06-04

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.