Problem nieczystości, czyli kilka słów o kanalizacji

Problem nieczystości, czyli kilka słów o kanalizacji

Kanalizacja wewnętrzna – jak wszyscy wiemy – służy do odprowadzania ścieków z budynku do: lokalnej sieci (kanalizacja zewnętrzna) lub specjalnego zbiornika (szamba lub oczyszczalni ścieków). A z czego wykonuje się kanalizację? Prawie wyłącznie z tworzyw sztucznych.

O ile jeszcze kilka lat temu najbardziej powszechny był nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC), o tyle obecnie wyparło go inne tworzywo sztuczne: polipropylen (PP). Wynika to z kilku szczególnych cech polipropylenu – przede wszystkim wyższej temperatury mięknięcia (około 105 stopni C, gdy – dla porównania – np. dla PVC wynosi ona około 75 stopni). Tak wysoka odporność termiczna polipropylenu eliminuje możliwość odkształcenia się instalacji pod wpływem ścieków o wysokiej temperaturze, wypływających np. z pralki automatycznej czy zmywarki do naczyń. Ponadto polipropylen lepiej tłumi dźwięki (dzięki czemu instalacja jest cicha), jest tworzywem ekologicznym (produktami spalania są dwutlenek węgla i woda), trudno palnym i o dużej gładkości powierzchni.

Większa odporność PVC na uderzenia oraz zgniecenia predysponuje je natomiast do stosowania w systemach instalacji zewnętrznych, zarówno kanalizacyjnych, jak i wodociągowych.

schematy-1

Instalacja kanalizacyjna to zespól powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania nieczystości gospodarczych i fekalnych z obiektów budowlanych.

Reklama


W skład przewodów wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wchodzą:

 • podejścia;
 • przewody spustowe („piony”);
 • przewody odpływowe („poziomy”).

Podejściem nazywamy przewód łączący urządzenie lub przybór sanitarny z pionem albo poziomem. Minimalny spadek podejścia w kierunku pionu powinien wynosić 2 procent.

Przewody spustowe to układ odcinków pionowych instalacji kanalizacyjnej. Podstawowym ich zadaniem jest odbieranie ścieków z poszczególnych kondygnacji (dzięki podejściom) i odprowadzanie ich do systemu przewodów odpływowych (poziomów).

Przewody odpływowe zbierają ścieki z pionów i odprowadzają je na zewnątrz. Należy pamiętać, że gdy tylko układ konstrukcyjno – architektoniczny budynku na to pozwala, powinny być montowane prostopadle lub równolegle do jego ścian fundamentowych.

Do wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z polipropylenu potrzebne więc będą:

 • rury (o średnicach 50 i 110 mm oraz długościach od 0,25 m do 6 m);
 • kolana;
 • trójniki (o średnicach 110/110, 110/50 oraz 50/50 i kątach od 45 do 87 stopni);
 • redukcje;
 • rewizje;
 • dwuzłączki;
 • korki;
 • napowietrzacze.

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna łączy się z instalacją na zewnątrz budynku (podziemną), a następnie – za pośrednictwem rur oraz kształtek kanalizacyjnych z PVC – z instalacją zbiorczą, własną przydomową oczyszczalnią ścieków lub szambem.


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2009-04-09

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.

Przeczytaj również