Przyłączenie prądu do domu

Przyłączenie prądu do domu

Bez prądu ani dom, ani budowa domu funkcjonować nie może. Przyłącze elektryczne warto więc zbudować jak najszybciej. W tym celu należy wystąpić do rejonowego zakładu energetycznego z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Zgodnie z prawem, zakład energetyczny ma obowiązek dostawy energii elektrycznej, czyli zawarcia umowy przyłączeniowej, jeśli tylko istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne, a odbiorca spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru energii.

Prawo budowlane na budowę przyłącza nie wymaga pozwolenia, a inwestor ma prawo wyboru jednej z dwóch możliwości budowy przyłącza:

  • na podstawie zgłoszenia w starostwie,
  • bez takiego zgłoszenia.

W zgłoszeniu budowy przyłącza (dokonanym z co najmniej 30-o dniowym wyprzedzeniem) należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, a także termin ich rozpoczęcia. Prace można rozpocząć, jeżeli w ciągu 30 dni – licząc od dnia doręczenia – starostwo nie wyrazi sprzeciwu. Jednak jeżeli prace nie zostaną rozpoczęte w ciągu dwóch lat od daty określonej w zgłoszeniu, procedurę trzeba zacząć od początku.

przylacze-pradu

Reklama


Nie da się żyć bez prądu. Nie da się też bez niego wybudować domu. Dlatego zanim rozpoczniemy budowę, musimy uzyskać odpowiednie pozwolenia i wykonać przyłącze energetyczne


Do zgłoszenia dołącza się:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • szkice lub rysunki oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie (w tym uzgodnienia z dostawcą energii elektrycznej);
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym (dokumentacja musi być sporządzona przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane).

Natomiast jeżeli inwestor nie zgłosił budowy przyłącza, ale chciałby rozpocząć jego budowę, musi zlecić projektantowi opracowanie planu sytuacyjnego przyłącza. Plan taki musi być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz być zgodny z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego. Po wykonaniu planu należy stosować przepisy zawarte w prawie energetycznym.

Po wybudowaniu przyłącza musi nastąpić jego odbiór, potwierdzony na piśmie. Sporządzony przy tej okazji dokument trzeba dołączyć do wniosku inwestora o pozwolenie na użytkowanie obiektu lub zawiadomienia o zakończeniu budowy.


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2010-02-15

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.