Układanie instalacji elektrycznej na skróty

Układanie instalacji elektrycznej na skróty

Układanie instalacji elektrycznej na skróty nie jest dobrym pomysłem. Przewody powinny być tak prowadzone, aby łatwo było je odnaleźć w ścianie na wypadek awarii, ale też po to, aby bez obaw można było wbić gwóźdź w ścianę.

Wcale nierzadko zdarza się, że inwestor lub wykonawca, chcąc oszczędzić na kosztach materiałów i robociźnie, układają instalację elektryczną, prowadząc przewody po najkrótszej drodze od puszki do gniazdka. Bywa to później przyczyną niemiłych niespodzianek. Jeśli nastąpi awaria i konieczna będzie np. wymiana fragmentu instalacji odszukanie jej w ścianie może oznaczać dodatkowy, a przecież niepotrzebny remont. Także decyzja o powieszeniu najmniejszego nawet obrazka przypomina zabawę w ciepło-zimno.

Jak prowadzić przewody
Prawidłowe ułożenie instalacji elektrycznej wcale nie oznacza dużego zwiększenia kosztów. Obowiązują konkretne zasady, dotyczące przebiegu instalacji. A dla pewności warto sfotografować ścianę z ułożonymi przewodami, aby móc precyzyjnie do nich dotrzeć.

Główna puszka w pomieszczeniu powinna znajdować się przy drzwiach, w odległości 30 cm od sufitu i 15 od futryny drzwi. Przewody elektryczne powinny być układane poziomo lub pionowo pomiędzy puszkami, gniazdami, wyłącznikami i punktami przyłączeniowymi instalacji oświetleniowych. Przewody prowadzi się w odległości 30 cm od sufitu i 15 od krawędzi drzwi oraz okien. Przewód prowadzony równolegle do podłogi, łączący gniazda elektryczne powinien być ułożony na wysokości 30 cm od jej powierzchni. Przewody jednożyłowe układa się na tynku lub pod nim, prowadząc je w rurkach lub korytkach. Przewody wielożyłowe z powłoką polwinitową mogą być układane bez wspomnianych osłon.

O czym pamiętać
Montaż instalacji na skróty to nie tylko dosłowne prowadzenie przewodów po jak najkrótszej trasie. To także pozorne oszczędności np. na rodzaju przewodów czy zlekceważenie wymaganej ochrony miejsc łatwopalnych. We własnym interesie powinniśmy wystrzegać się takich posunięć. Dopilnujmy więc, aby użyte zostały przewody o odpowiednim przekroju żył – ta informacja jest zawarta w projekcie instalacji elektrycznej. Jeżeli przekrój nie przekracza 10 mm² należy stosować przewody miedziane. W pobliżu materiałów łatwopalnych, czyli na drewnianych poddaszach, w kotłowniach itp. instalacja powinna być zabezpieczona, aby zredukować do minimum ryzyko powstania pożaru. Nie wolno układać przewodów elektrycznych poniżej rur wodociągowych i kanalizacyjnych, ze względu na niebezpieczeństwo zalania. Przewody nie mogą także stykać się z rurami gazowymi  – konieczne jest zachowanie odległości min. 10 cm.

Reklama


Nie wolno montować uszkodzonego przewodu instalacyjnego. Nawet małe przecięcie izolacji może być przyczyną zwarcia. Przewody elektryczne mają różne kolory, stosownie do przeznaczenia – trzymajmy się tych rozróżnień. W obecnie dostępnych puszkach przewody montuje się za pomocą złączek śrubowych lub zaciskowych. Nie skręcajmy zatem przewodów ze sobą i zadbajmy o zaizolowanie styków. Pamiętajmy też, że przewody mogą być łączone tylko w puszkach. Pomiędzy puszkami i między puszką a gniazdem musi być ciągły odcinek.

W domowej rozdzielnicy umieśćmy opisy obwodów i przewodów, pamiętajmy też, że lepiej mieć więcej obwodów, ale mniej obciążonych. Przykładowo oddzielny obwód powinien być dla oświetlenia, oddzielny dla gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtykowych w łazience i kuchni oraz dla odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia, jak np. komputer. Każdy obwód powinien być zabezpieczony wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym na prąd różnicowy nie większy niż 30 mA.

Ograniczenie liczby obwodów jest pozorną oszczędnością.Po wykonaniu instalacji pobierzmy od elektryka dokumentację techniczną prac.

Przewody instalacji elektrycznej należy prowadzić po liniach prostych, równoległych i prostopadłych do podłogi. (rys. fachowyelektryk.pl)

fachowyelektryk-pl

W pobliżu łatwopalnych materiałów przewody muszą być montowane w osłonach izolacyjnych. Na drewnianych ścianach stosuje się puszki zewnętrzne. (fot. Spelsberg)

spelsberg

Przewody mogą być łączone tylko w puszkach. Stosuje się połączenia śrubowe lub zaciskane.

puszka_instalacyjna


Ocena: 3.5

Data publikacji: 2011-02-25

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.

Przeczytaj również