Wentylacja – wymagania

Świeże powietrze jest nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Jeśli jego wymiana w pomieszczeniu jest niedostateczna, stajemy się znużeni i senni, trudniej jest pracować i myśleć.

Wielkość koniecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach określają przepisy. Najważniejsza jest Polska Norma PN-83/B-03430/Az3:2000 zatytułowana „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”. Również  tę normę przywołuje  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Powietrze dobrze policzone

We wspomnianej normie są określone wielkości strumienia usuwanego zużytego powietrza w budynkach mieszkalnych. Ich minimalna wielkość musi wynosić:

– w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową – 70 m3/h;

Reklama


– w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, – 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób;

– w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h;

– w łazience ( z WC lub bez) – 50 m3/h;

– w wydzielonym WC – 30 m3/h;

– w pomocniczym pomieszczeniu bez okien – 15 m3/h;

– w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną – 70 m3/h; w pokoju mieszkalnym oddzielonym od kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub w pokoju znajdującym się na wyższej kondygnacji w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego – 30 m3/h.

Zaleca się przy tym projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

Wspomniane Rozporządzenie uzupełnia te informacje w Rozdziale 6: Wentylacja i klimatyzacja.

Czytamy tam m.in., że wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać nie tylko odpowiednią wielkość wymiany powietrza, ale też jego czystość, temperaturę, wilgotność względną i prędkość ruchu w pomieszczeniu.

Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa (w tej grupie mieści się np. kotłownia).

Powinna być również zapewniona wentylacja piwnicy o wielkości min. 0,3 wymiany na godzinę, jak też pralni o wielkości min. 2-krotnej wymiany powietrza na godzinę.

Ponadto strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę (liczbę osób korzystających stale z pomieszczenia musi zawierać projekt budowlany).

Jak wietrzymy

W Rozporządzeniu określona jest nie tylko wielkość wymiany powietrza, ale też sposób, w jaki powinna się ta wymiana odbywać.

I tak w przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji  mniejszym niż 0,3 m3/(m.  h. daPa2/3) należy zamontować nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej) lub w ścianie nad oknem.

Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach 20-50 m3/h przy wentylacji grawitacyjnej i 1530 m33/h przy wentylacji mechanicznej wywiewnej.

W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji włącznie, czyli również w domach jednorodzinnych, dopuszczalna jest wymiana powietrza tylko za pośrednictwem okien, skrzydło jest skrzydło uchylno-rozwierane albo konstrukcja okna przewiduje górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne. I wreszcie powietrze może przepływać również przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej.

Oczywiście, podane w przepisach parametry nie zawsze sprawdzają się w praktyce. Jeśli dużo gotujemy lub domownicy palą papierosy, wówczas wskazana wielkość strumieni powietrza może okazać się niewystarczająca. Jeśli chcemy mieć pewność, że w domu jest zdrowe powietrze o odpowiednich parametrach możemy zainstalować czujnik jakości powietrza. Możemy go zaprogramować na określone parametry, po przekroczeniu których włączy się alarm dźwiękowy lub świetlny. Tego rodzaju instalacja jest też wręcz konieczna w przypadku wentylacji mechanicznej, a szczególnie nawiewno-wywiewnej.

W łazience wymianę powietrza zapewniają otwory o odpowiedniej powierzchni w drzwiach oraz kratka wentylacyjna umieszczana pod sufitem. (fot. Dospel)

dospel

Zalecane jest montowanie okien z nawietrznikami. Często są one wbudowane w ramę okna. (fo.t Fakro)

fakro

Nawietrzak jest stosowany zarówno przy wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej, jak  i mechanicznej. Najkorzystniejszym miejscem montażu jest ściana nad grzejnikiem, gdyż ogrzejnik od razu ogrzewa napływające powietrze. (fot. GreKa).

greka


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2011-07-04

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.

Przeczytaj również