Zabezpieczenie piwnicy przed zalewaniem

Zabezpieczenie piwnicy przed zalewaniem

Zabezpieczenie piwnic przed wilgocią i wodą gruntową jest konieczne by zachować budynek w dobrym stanie. Woda gruntowa może bowiem wypłukać składniki ścian piwnic i fundamentów, co osłabia mury. Nadmiar wilgoci powoduje też – oczywiście – zagrzybienie ścian.

Rozwiązaniem problemu jest drenaż, czyli sieć instalacji ułożona wokół budynku, która zbiera wodę gromadzącą się w otoczeniu piwnicy i odprowadza ją na bezpieczną odległość.

Aby drenaż zewnętrzny pracował skutecznie, należy zapewnić przepływ wody gruntowej i opadowej w jego kierunku. Do swobodnego dopływu wody gruntowej do drenażu potrzebna jest obsypka filtracyjna, którą wykonuje się z piasku, żwiru rzecznego oraz keramzytu. Kruszywo musi otaczać rurę drenarską. Wcześniej jednak wykłada się dno wykopu geowłókniną i zabezpiecza się nią obsypkę filtracyjną, przykrywającą rury. Aby do drenażu mogła dopłynąć woda opadowa, należy wykonać dodatkowo warstwę filtracyjną. Składa się ona z płytkiej opaski żwirowej oraz pionowej, właściwej warstwy filtracyjnej (najczęściej z drobnego żwiru), zabezpieczonej geowłókniną. Rury drenarskie muszą być ułożone ze spadkiem (około 5 promili), a średnica rur wynosi najczęściej 10 cm.

W sytuacji, gdy konieczne jest obniżenie poziomu wody gruntowej, a nie ma możliwości wykonania drenażu otaczającego dom, stosuje się z kolei drenaż wewnętrzny (w piwnicy budynku).

Reklama


W przypadku zakładania drenażu wewnętrznego, rury drenarskie należy ułożyć we wszystkich pomieszczeniach piwnicy – najlepiej więc pod posadzką wykonać wykopy. Rury układa się wzdłuż ścian, a w dużych piwnicach także w kilku liniach równoległych do krótszego boku. Jeśli rury układane są wzdłuż wewnętrznych ścian pomieszczeń, należy je usytuować na wysokości ławy fundamentowej, między poziomem posadowienia a górnym poziomem ławy. Umieszczenie drenażu poniżej poziomu posadowienia fundamentów jest niebezpieczne, ponieważ przepływająca woda może wymywać drobne ziarna gruntu i spowodować osiadanie fundamentu. Jeżeli drenaż układa się w wykopach zrobionych w podłodze (bez jej zrywania) należy pamiętać, aby po zasypaniu rur połączyć izolację przeciwwilgociową podłogi z izolacją ułożoną nad ciągiem drenarskim.


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2010-04-07

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.