Regulamin i polityka prywatności

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.przepisnadom.pl (dalej: „Serwis”).

Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Grupa PSB Handel S.A. z siedzibą w miejscowości Wełecz 142, wpisanym do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000015152, kapitał zakładowy – wpłacony 30 247 000 zł, NIP 655-19-74-439, REGON 366438684, reprezentowaną przez: Bogdana Panhirsza, Mirosława Lubarskiego (dalej: „Administrator Serwisu”).

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu, a w szczególności umieszcza i udostępnia swoje Komentarze, a także pobiera treści zamieszczone w Serwisie na własny użytek;

Redaktor – osoba wchodząca w skład redakcji portalu przepisnadom.pl. Tworzy i publikuje artykuły pod własnym nickiem lub imieniem i nazwiskiem.

Komentarzu – należy przez to rozumieć wpisy Użytkowników pod treściami publikowanymi przez Administratora Serwisu;

Artykule – należy przez to rozumieć treść napisaną i opublikowaną przez redaktora.

Serwisie – należy przez to rozumieć serwis zamieszczony pod adresem www.przepisnadom.pl.pl

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Każdy Użytkownik, w tym dodający Komentarze, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, bezpłatne i wymaga jedynie posiadania przez Użytkownika dostępu do Internetu oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej.

Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie Komentarzy zawierających treści:
– sprzeczne z prawem,
– naruszające obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
– naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich,
– uznawane powszechnie za wulgarne i obraźliwe,
- zawierające elementy pornograficzne, obrażające uczucia innych osób, w tym uczucia religijne,
– zawierające lub odnoszące się do przemocy, wzywające do nienawiści, w jakikolwiek sposób dyskryminujące, naruszające prawo do prywatności,
– zawierające wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie stosowanie przez Użytkowników,
– zawierające odnośniki do innych stron www, umieszczone bez zgody Administratora Serwisu,
– treści naruszające dobre imię Administratora Serwisu oraz innych podmiotów,
– treści reklamowej i komercyjnej, oraz treści powszechnie rozumianej jako SPAM.

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do:

  1. zmiany Regulaminu, która zacznie obowiązywać w terminie 1 dna od dnia jej opublikowania w Serwisie
  2. usuwania lub moderowania treści zamieszczanych przez Użytkowników Komentarzy niezgodnych z pkt. §2 pkt. 4 niniejszego Regulaminu,
  3. blokowania adresów IP Użytkowników rażąco naruszających prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu w dodawanych przez siebie Komentarzach. Odnosi się to również do Użytkowników dodających Komentarze o charakterze komercyjnym, reklamowym lub SPAM.

Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczony w Serwisie może naruszać prawa osoby trzeciej, w szczególności prawa autorskie, prawo do prywatności lub dobra osobiste, Użytkownik powinien zgłosić Administratorowi Serwisu swoje zastrzeżenia poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt” Serwisu lub bezpośrednio pocztą elektroniczną na adres [email protected] W takim przypadku Administrator Serwisu ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź zawierająca stanowisko Administratora Serwisu przesyłana będzie w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez osobę zgłaszającą zastrzeżenia. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, Administrator Serwisu usunie materiał z Serwisu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty uwzględnienia zastrzeżeń Użytkownika.

Odpowiedzialność Administratora Serwisu

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy oraz artykułów dodawanych przez redaktorów oraz. Redaktor oraz Użytkownik za zamieszczane przez siebie treści ponosi pełną odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treść materiałów publikowana w Serwisie w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów ani opinii Administratora Serwisu. Są one jedynie subiektywnymi opiniami autorów materiałów i jako takie powinny być traktowane przez Użytkowników Serwisu.

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkodę majątkową bądź niemajątkową poniesioną przez Użytkownika Serwisu sugerującego się treścią jakichkolwiek materiałów opublikowanych w Serwisie.

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za działania i zaniechania Użytkowników,
  2. za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników,
  3. za działania i zaniechania podjęte pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w serwisie www.przepisnadom.pl.

Prawa autorskie

Zabrania się kopiowania materiałów z Serwisu bez zgody Administratora.

Użytkownik może zamieszczać w Serwisie w formie Komentarzy treści i materiały, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów, Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw osób trzecich.

Z momentem umieszczenia w Komentarzach w Serwisie treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu licencji niewyłącznej na korzystanie z zamieszczonych treści.

Polityka prywatności

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją poniższych postanowień (Polityka Prywatności).

Polityka prywatności

Poniższe uwagi, dotyczą polityki zachowania poufności w serwisie internetowym ‘grupapsb.com.pl’, należącym do „Grupy PSB” S.A.

Przedstawiamy stosowane przez nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które możemy pozyskać od Państwa, w trakcie korzystania przez Was z naszej witryny.
Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności, przed skorzystaniem z usług naszej witryny.
„Grupa PSB” S.A. informuje, że wszelkie dane, otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą, w zakresie przez tę osobę określonym.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem, zabezpieczyć dostęp do strony osobom niepowołanych.
Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet, nie jest w pełni bezpieczny, czy wolny od zaistnienia błędów.

Użytkownicy serwisu

„Grupa PSB” S.A zapewnia użytkowników swego serwisu internetowego, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Zapewniamy również, że dane osobowe związane z zmawianiem publikacji reklamowych przez stronę WWW nie są gromadzone.

Linki do innych witryn internetowych

Witryna internetowa ‘grupapsb.com.pl’ zawiera odsyłacze do innych serwisów internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności.
Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki, w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

'Numer IP' oraz pliki 'cookies' ('ciasteczka')

W trakcie poruszania się Państwa po witrynie, używana w komputerze przeglądarka internetowa, automatycznie przekazuje do serwera, obsługującego niniejszą witrynę, niektóre dane, jak np. URL witryny internetowej, odwiedzanej przez Państwa poprzednio, czy Państwa adres IP oraz wersję przeglądarki, aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer.

Do tego celu wykorzystywane są, między innymi – pliki ‘cookies’, znaczniki internetowe (‘Internet tags’), czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. „clickstream data”).
Mechanizmy wykorzystania numerów IP, Cookies oraz innych, podobnych technologii, zastosowanych w naszym serwisie, mają na celu:

- tworzenia statystyk – aby lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z serwisu, co w efekcie wpłynie na poprawienie jego struktury, mechanizmów i zawartej treści.
- rozpoznanie urządzenia użytkownika (rodzaj przeglądarki) – aby odpowiednio wyświetlać strony, najlepiej dostosowane do urządzenia.
- zapewnienie bezpieczeństwa, np. uwierzytelnienie w ramach serwisu
- w celach reklamowych – aby badać efektywność naszych reklam ich lepszego dopasowania do potrzeb oglądających
- podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik ‘cookies’, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików. W tym drugim przypadku, niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać poprawnie. Korzystanie z naszego serwisu, bez wyłączenia obsługi ‘cookies’ w przeglądarce, oznacza, że będą się one zapisywać w pamięci komputera.

Wyłączenie plików 'cookies' ('ciasteczek') w przeglądarce internetowej

Dla osób przekonanych, o tym że pliki ‘cookies’ naruszają ich prywatność, podajemy procedury ich wyłączania, w przypadku kilku najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

„Mozilla Firefox”

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Przeglądarka daje możliwość zaznaczenia, że Osoba nie chce być śledzony w ogóle lub pozwala na usunięcie pojedynczych „ciasteczek”, dotyczących poszczególnych witryn.

„Microsoft Internet Explorer”

W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności, albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

„Google Chrome”

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami, w prawym górnym rogu przeglądarki, wybierz „Narzędzia”, a potem – „Wyczyść dane przeglądania…”.
Oprócz możliwości czyszczenia plików ‘cookies’, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

„Opera”

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu, otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia”, i dalej – „Wyczyść historię przeglądania…”.
Oprócz możliwości skasowania, już ustawionych plików ‘cookies’, jest tam też przycisk – „Zarządzaj ciasteczkami…”, prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

„Safari”

W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę – „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje, dotyczące plików ‘cookies’.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności, w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

Newsletter

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu subskrybujących go Klientów o nowościach, promocjach, czy wydarzeniach związanych z firmą "PSB". Newsletter jest rozsyłany jako wiadomość e-mail. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na portalu blogowym zamieszczony pod artykułami. Mogą Państwo w każdym momencie zrezygnować z subskrybowania Newslettera, poprzez link zamieszczony w wiadomości e-mail, którą wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w link Państwa e-mail zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera. Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań Spółki, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

Zmiany w polityce ochrony prywatności

„Grupa PSB” S.A. poinformuje o zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w systemach naszej Firmy.
Niniejsza ‘Polityka prywatności’ została, po raz ostatni, zaktualizowana w dniu 2015.05.13 r.