10 porad jak uniknąć najczęstszych błędów podczas ocieplania domu?

10 porad jak uniknąć najczęstszych błędów podczas ocieplania domu?

Wiosna w pełni. Ruszają pełną parą prace remontowo-budowlane. Jeżeli myślisz o termomodernizacji swojego domu w tym sezonie, to zapoznaj się z naszym artykułem, by móc uniknąć najczęściej popełnianych błędów podczas wykonywania ociepleń. Ocieplenie domu warto wykonać tak, aby w przyszłości nie trzeba było dokonywać zabiegów naprawczych. Źle wykonane ocieplenie domu może mieć nieciekawe skutki. Elewacje budynku należy ocieplać dopiero po zakończeniu robót związanych z zabezpieczeniem ścian przed wilgocią. Od czego zacząć, aby nie popełnić błędów?

O ociepleniu słów kilka

Najczęstszym sposobem ocieplenia domów jest tzw. metoda lekka-mokra. Nazywa się ją bezspoinową metodą ociepleniową, metoda ETICS (zwana też dawniej BSO). Praca tą metodą polega na przyklejeniu do ścian odpowiedniej grubości materiału izolacyjnego, pokryciu go zaprawą wtopieniu w nią siatki ochronnej zbrojącej (z włókna z szklanego), a na końcu wykończeniu powierzchni tynkiem cienkowarstwowym. Warto konsultować ze specjalistami dobór metody do konkretnego budynku. Obok metody lekkiej-mokrej stosuje się także lekką - suchą. To sposób ocieplenia ścian zewnętrznych bez użycia jakichkolwiek klejów, zapraw czy spoin zawierających w sobie wodę. W technice tej stosuje się mocowanie materiału izolacyjnego w postaci: gwoździ, śrub, plastikowych kołków lub zszywek. Zawsze warto skorzystać z porady specjalisty co do metody ocieplenia ścian. Fachowiec nie tylko podpowie nam, która z metod będzie najlepsza, ale określi także takie parametry, jak rodzaj oraz grubość warstwy izolacyjnej.

Błędy podczas ocieplania domu 1

Błąd pierwszy – niedopasowanie systemu ociepleniowego

Izolacja będzie spełniała swoją funkcję, jeżeli wykorzystane do pracy elementy będą pochodziły z tego samego systemu. Ocieplenie wykonane systemowo przy użyciu pasujących do siebie elementów zagwarantuje nam faktyczne ciepło w domu. Najlepiej zakupić elementy ociepleniowe od jednego producenta. Producenci nie udzielają gwarancji na niedopasowanie zakupionych elementów ociepleniowych, które pochodzą od różnych producentów.

Reklama

Co będzie Ci potrzebne?

 • Zaprawa bądź masa klejowa do mocowania płyt termoizolacyjnych
 • Materiał termoizolacyjny (wełna lub styropian)
 • Zaprawa lub masa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej
 • Tzw. tkanina szklana do wykonania warstwy zbrojonej
 • Opcjonalnie – preparat gruntujący w celu wykonania warstwy pośredniej
 • Łączniki mechaniczne
 • Zaprawa lub masa tynkarska
 • Opcjonalnie – farba elewacyjna
 • Inne materiały do miejsc szczególnych (szyny, taśmy, listwy, siatki narożnikowe, materiały uszczelniające).

Błąd drugi – ocieplanie budynku nie zabezpieczonego przed zawilgoceniem

Zanim przystąpisz do ocieplenia swojego domu pamiętaj, aby nie rozpoczynać prac zanim nie zakończą się wszelkie prace dot. odpowiedniego zabezpieczenia domu przed zawilgoceniem. Prace związane z dachem, orynnowaniem, cokołami ław fundamentowych, attyk i gzymsów, na balkonach, tarasach czy loggiach, przy stolarce otworowej, przejściach instalacji czy schodach zewnętrznych. Nie należy także lekceważyć np. montażu poręczy i balustrad. Powinny być wykonane zanim rozpoczniemy prace związane z ociepleniem. Problemem mogą być też prace prowadzone wewnątrz domu, tzw. prace mokre. Powinny być zakończone odpowiednio wcześniej, by nie doszło do nadmiernego wzrostu wilgoci w ścianach zewnętrznych, bo to spowoduje problemy po wykonaniu na nich ocieplenia.

Błąd trzeci – nieodpowiednie zaplanowanie etapów pracy

Zanim przystąpisz do ocieplania trzeba zaplanować kolejność działań. Odpowiednie zaplanowanie i realizowanie kolejnych etapów działań zagwarantuje, że o niczym nie zapomnisz a prace wykonane będą zgodnie z poprawną chronologią.

 1. Oczyść ściany.
 2. Zrób próbę przyczepności na kilku niewielkich fragmentach ściany.
 3. Po trzech dniach spróbuj odkleić elementy próbne.
 4. Wyrównaj wszelkie nierówności w ścianach.
 5. Zagruntuj ścianę przed przystąpieniem do pracy.
 6. Wykonaj zaprawę klejową ściśle z podanymi parametrami podanymi przez producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać proporcji np. jednostek wody. Dobrej jakości zaprawy pozwalają zamontować płyty bez użycia mechanicznych łączników. Pamiętaj, że ocieplając wełną musisz zastosować zaprawę oraz kołki mocujące!
 7. Ocieplając płytami styropianowymi zawsze zaprawę klejową należy nanosić na płyty a nie na ścianę! Popularną metodą nanoszenia warstw zaprawy jest metoda pasmowo-punktowa (na obrzeżach płyty nakłada się pas oddalony od krawędzi płyty o ok. 3 cm. Pas z zaprawy nie powinien być węższy niż 3 cm i szerszy niż 6 cm. Na pozostałej powierzchni nakłada się punktowo plamy zaprawy o średnicy 8-10 cm. Jeżeli do ocieplenia stosuje się standardowy wymiar płyty styropianowej, to należy nanieść ok. 10 takich punktów z zaprawą. Ważne dla prawidłowego ocieplenia jest uzupełnienie wszelkich miejsc narażonych na ubytki. Należy zwrócić szczególna uwagę na ubytki i szpary pomiędzy płytami oraz zagłębienia powstałe po montażu kołków.
 8. Płytę pokrytą zaprawą nakładamy natychmiast na ścianę. Dociskamy. Płyty układamy kolejno od dołu do góry, rzędami. Na dole stosuje się tzw. listwę cokołową, która ma za zadanie wypoziomować i ustabilizować pierwsza warstwę. Rzędy powinny być ułożone z przesunięciem, np. o połowę długości płyty. Trzeba pamiętać o krawędziach okien i drzwi, ponieważ krawędzie płyt nie powinny być przedłużeniem tych otworów.
 9. Jeżeli zamierzasz zastosować kołkowanie, to trzeba pamiętać, by je wykonywać dopiero po 2 dniach od zamontowania styropianu. Sposób umocowania kołków jest uzależniony od rodzaju podłoża: 5cm w betonie, bloczkach betonowych, cegle ceramicznej pełnej oraz silikatowej a 8 cm w tzw. gazobetonie, pustakach czy keramzytobetonie. Ilość łączników zależna jest od wysokości budynku.
 10. Wyrównaj powierzchnię poprzez szlifowanie.
 11. Wykonaj warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. Zbrojenie ma chronić izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi, kompensować naprężenia termiczne, przenosić obciążenia wiatru oraz stanowi podkład pod warstwę tynku.
 12. Warstwę zbrojoną wykonuje się po 2 dniach od działań wcześniejszych!
 13. Na zeszlifowaną warstwę styropianową nanieś stalową pacą zębatą odpowiednio przygotowaną zaprawę (według dokładnych zaleceń producenta). Warstwa ma mieć 2-3 cm i w nią zatapia się siatkę zbrojoną z włókna szklanego. Pasy siatki zakłada się na siebie na szerokość około 10 cm i szpachluje się na gładko. Konieczne jest nałożenie kolejnej warstwy, aby siatka była całkowicie przykryta zaprawą.
 14. Po 2 dniach od ostatnich prac zagruntuj powierzchnię poprzez malowanie pędzlem, metodę natryskową lub za pomocą wałka.
 15. Ostatni ważny etap to nakładanie tynków, które mogą mieć różną fakturę. Tynki nakłada się metodą „mokre w mokre”. Nie wolno dopuścić, by warstwa spodnia zaschła. Ponieważ nałożona na nią warstwa mokra sprawi, że połączenie będzie to widoczne. Warto więc dokładnie zaplanować przerwy w pracy, np. tynkowanie całych powierzchni z dojściem do krawędzi domu.
 16. Po tych wszystkich działaniach nadchodzi czas na malowanie elewacji.

Błędy podczas ocieplania domu 2

Błąd czwarty – praca na podłożu niestabilnym

Ocieplenie powinno być przytwierdzane do ścian suchych, czystych i pozbawionych elementów zmniejszających przyczepność nakładanych materiałów. Absolutnie nie chodzi w grę ocieplanie budynku na łuszczących się powłokach malarskich! Jeżeli ocieplamy podłoże pylące, osypujące się lub nasiąkające za każdym razem kontynuując pracę powinniśmy zagruntować ściany zgodnie z instrukcją systemu, którego używasz.

Błąd piąty – nieodpowiednia temperatura podczas prowadzenia prac ociepleniowych

Nakładanie na elewację ocieplenia nie może odbywać się przy temperaturze niższej niż +5 stopni C. Jeżeli stosujesz materiały silikatowe (krzemianowe) to nie ocieplamy w temperaturze poniżej +8 stopni C.

Błąd szósty - złe rozprowadzenie kleju i przyklejanie płyt do ściany

Niepoprawne nakładanie zaprawy klejowej na płyty (metoda punktowa lub pasmowo-punktowa), a później niedokładne lub niepoprawne przyklejanie płyt do ścian mogą spowodować kłopoty na kolejnych etapach prac. Każdą płytę powinniśmy docisnąć do ściany dłuższym bokiem w poziomie i lekko przesuwając (aby dobrze rozprowadzić klej) dociąga się do krawędzi płyt, które naklejone zostały wcześniej. Nie wolno zapominać, aby rzędy płyt kleić „na mijankę”. Pionowe i poziome spoiny nie mogą pokrywać się z ich krawędziami. Może to prowadzić do pęknięć wynikających z naprężeń. Krawędzie muszą dokładnie przylegać do sąsiadujących płyt, a nadmiar zaprawy trzeba zebrać kielnią. Źle przyklejone płyty mogą w niesprzyjających warunkach kondensować parę wodną. Staranne położenie płyt jest elementem decydującym o estetyce i funkcjonalności ocieplenia.

Błąd siódmy – szczeliny wypełnione klejem

W żadnym przypadku nie można wypełniać szczelin klejem. Należy wykonać specjalne kliny z tego samego materiału termoizolacyjnego bądź materiału zaleconego przez systemodawcę (np. szczeliwa z piany PUR lub mas uszczelniających).

Błąd ósmy – złe wykonanie ocieplenia w tzw. trudnych miejscach

Miejscem sprawiającym trudności podczas wykonywania prac ociepleniowych może być strefa cokołu elewacji. Trzeba zastosować płyty termoizolacyjne o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia i wodę. Powinny być one otynkowane powłoką o małej nasiąkliwości lub obłożone tzw. okładziną ceramiczną.

Błąd dziewiąty – złe wykończenie krawędzi elewacji

Pamiętaj, by ocieplając naroża budynku przyklejać odcinki płyt, a nie całe płyty. Odcinki powinny być mniejsze niż połowa płyty! Błędem jest też obcinanie wystających elementów poza narożnik, kiedy płyta jeszcze dobrze nie związała się ze ścianą. Jeżeli ocieplasz dom systemowo z wykorzystaniem zalecanych przez producenta przedmiotów, to sprawdź, jakie elementy systemu należy kupić do wykończenia narożników - np.kątowniki. Mogą być zalecane kątowniki ze stali szlachetnej, PVC lub siatka pancerna wyposażona w siatkę zbrojoną. Elementy te dodatkowo powinno się zatopić w termoizolacyjną warstwę zaprawy lub masy klejącej a potem zazbroić je siatką. Newralgicznymi miejscami są też miejsca obróbek blacharskich – podokienników, pasów elewacyjnych, obróbek tzw. attyk. Trzeba pamiętać też o miejscach styku z ościeżami okien i drzwi, gdyż w strefach granicznych z ościeżnicami powinno pozostawić się niewielka szczelinę dylatacyjną, wypełnioną później elastycznym kitem lub specjalistycznym profilem wykończeniowym. Dodatkowych zabezpieczeń wymagają miejsca gdzie styka się ściana i elementy balkonu lub balustrad. Są to miejsca, gdzie mogą wystąpić tzw. mostki termiczne.

Błąd dziesiąty – niezabezpieczenie warstw izolacyjnych styropianu przyklejonych do ściany przed słońcem

Nie zabezpieczona wełna mineralna oraz warstwy styropianu przyklejone do ścian i pozostawione na działanie słońca lub innych czynników atmosferycznych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Słońce działa degradacyjnie na warstwę powierzchniową. To Może powodować pogorszenie przyczepności warstw wykończeniowych. Ściany, które są ocieplone wełną mineralną a nie zostaną dostatecznie zabezpieczone mogą zostać zawilgocone i termoizolacja nie będzie skuteczna, jeżeli warstwa dobrze nie wyschnie przed wykonaniem dalszych czynności. Z kolei promienie słoneczne UV działają niekorzystnie na pozostawione na dłużej warstwy przyklejonego już do ściany styropianu. Szczególnie niekorzystnie słońce wpływa na styropian grafitowy. Nagrzewanie się powierzchni tego materiału podczas składowania może spowodować odkształcanie się płyt podczas przyklejania.

Błędy podczas ocieplania domu 4

Błędy mogą zostać popełnione właściwie na każdym etapie prac. Popełniane są przez projektantów, producentów, wykonawców oraz użytkowników. Nawet jeśli termoizolacja ma być wykonana przez firmę, to warto zapoznać się z etapami prac po to, by osobiście dopilnować, czy ekipa działa zgodnie z zaleceniami. Jako najpoważniejszy błąd podczas prac ociepleniowych podaje się mieszanie ze sobą systemów ociepleniowych. Problem jest powszechny dlatego będąc klientem i inwestorem warto mieć świadomość, że każda część systemu powinna pochodzić od tego samego producenta. Tylko to da nam gwarancję na materiały i gwarancje – przede wszystkim – doskonałej termoizolacji. A o to nam przecież chodzi! Wzajemna stabilność poszczególnych składników ocieplenia jest więc niezmiernie ważna. Nie warto na tym oszczędzać! Poprawnie ocieplony dom może bez żadnych poprawek skutecznie nas ocieplać nawet przez 20-30 lat. Oprócz wykonania termoizolacji jest jeszcze kilka sposobów, żeby zaoszczędzić na ogrzewaniu. Możesz o tym przeczytać tutaj.

źródło grafik: Pixabay

Czy artykuł był przydatny? Tak Nie

Data publikacji: 2017-04-21

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń
Autor tekstu

Miłośniczka sztuk i sztuczek, obserwatorka życia codziennego. Mama trójki dzieci, posiadaczka drewnianej chaty oraz dwóch kotów. Lubi przedmioty i wnętrza z duszą. W jej tekstach zobaczycie artystyczną wizję mieszkania, która być może zainspiruje Was do odrobiny szaleństwa we własnym “M”.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny
×

przepisnadom.pl

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco
z trendami i nowościami?

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

ZAPISZ SIĘ

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, dalej zwana „Administratorem”.... czytaj dalej