Co bardziej się opłaca: Ekologiczne szamba czy przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Co bardziej się opłaca: Ekologiczne szamba czy przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Kupując działkę pod budowę domu całorocznego lub letniskowego może okazać się, że nie posiada ona przyłącza kanalizacyjnego. W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni zająć się problemem ścieków na własną rękę. Najpopularniejszymi rozwiązaniami są ekologiczne szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków, które wbrew pozorom nie są tym samym. Zobaczcie jakie są główne różnice między systemami, wymagania do ich zastosowania oraz co najważniejsze koszty inwestycji i ich późniejszej eksploatacji.

Ekologiczne szamba – rozwiązanie na niewielkie działki

Z artykułu
dowiesz
się:
 • kiedy lepiej wybrać szambo ekologiczne, a kiedy oczyszczalnię;
 • jakie są wymagania formalne do realizacji takiej inwestycji;
 • jakie są rodzaje szamb oraz oczyszczalni;
 • jakie są koszty inwestycji oraz późniejszej eksploatacji;
 • jakie są podstawowe zalety i wady obu rozwiązań.

Szambo ekologiczne to nic innego jak zbiornik bezodpływowy, który jest produkowany na ogół z gotowych prefabrykatów. Ma on na celu gromadzenie ścieków, które po upływie ok. 2 tygodni należy wywieźć specjalnym pojazdem asenizacyjnym.

Szambo ekologiczne jest szczelnym zbiornikiem połączonym z naszym domowym systemem kanalizacyjnym. Dzięki temu jest ono niegroźne dla środowiska i wód podziemnych, które w przypadku dawnych, tradycyjnych szamb były często zanieczyszczone. Pojemność szamba ekologicznego będzie zależna od ilości wody i liczby domowników – przykładowo czteroosobowa rodzina powinna zainwestować w zbiornik o pojemności 10 m3, jeśli ścieki będą wywożone regularnie co dwa tygodnie.

W szambie ekologicznym nie zachodzą procesy oczyszczające, a wręcz odwrotnie – reakcje chemiczne, dzięki którym powstają niebezpieczne dla życia substancje. Niestety skład ścieków to zbiorowisko bakterii i wirusów chorobotwórczych, które mogą zagrażać nawet naszemu życiu. Z tego powodu tak istotna jest szczelność zbiornika, do którego nie powinniśmy nigdy wchodzić. Zgromadzone w nim gazy mogą łatwo doprowadzić do zatrucia. Szamba ekologiczne powinny mieć odpowietrzenie znajdujące się min. 0,5 m nad poziomem.

Producenci oferują na ogół dwa rodzaje szamb ekologicznych:

 • z tworzywa sztucznego,
 • betonowe.
Reklama

Pierwsze z nich odznaczają się szczelnością, trwałością i odpornością na zmiany nacisku na podłoże czy temperatur. Są bardzo lekkie i można je zainstalować nawet samodzielnie. Wykonuje się je z polietylenu o wysokiej gęstości lub kompozytu żywic poliestrowych, dodatkowo zbrojonych włóknem szklanym. Producenci zapewniają utrzymanie gwarancji jeśli wykonamy wszystkie działania zgodnie z zaleceniami. Ekologiczne szambo powinno być dobrze zakotwiczone w gruncie, by zminimalizować ryzyko jego wysadzenia.

Szamba betonowe są również bardzo szczelne i odporne na procesy zachodzące w ściekach, jednak ich transport i montaż jest trudniejszy ze względu na masę i rozmiary. Sam dowóz zbiornika wymaga utwardzonego podłoża. Są one jednak lepszym wyborem w przypadku terenów z wysokim poziomem wód gruntowych, ponieważ zbiorniki z tworzyw sztucznych po opróżnieniu mogą zostać wypchnięte na skutek wyporu hydrostatycznego.

Szambo ekologiczne jest doskonałym rozwiązaniem na mniejsze działki, na których nie mamy wystarczającej powierzchni na wybudowanie oczyszczalni. Należy jednak pamiętać o tym, że musi być ono oddalone min. 5 m od okien i drzwi budynku, 15 m od studni oraz 7,5 m od granicy działki. Jako szczelny zbiornik, dzięki któremu ścieki nie mają bezpośredniej styczności z gruntem, może być stawiane na różnorodnych gruntach.

Szambo ekologiczne wymaga zgłoszenia w starostwie (pojemność do 10m3). Prace można rozpocząć dopiero po 21 dniach od doręczenia zgłoszenia do urzędu i braki sprzeciwu z ich strony. Jeśli szamba ekologiczne są realizowane jako jedna inwestycja wraz z budową domu jednorodzinnego, można zająć się wszystkimi formalnościami jednocześnie.

UWAGA: Nie należy mylić szamba ekologicznego z oczyszczalnią ścieków, nawet jeśli niektórzy producenci błędnie posługują się taką terminologią. Szambo z oczyszczalnią nie ma racji bytu – należy zdecydować się na jedno rozwiązanie, które po czasie można zamienić na inne.

Betonowe szambo

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – inwestycja na lata

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywą dla szamba ekologicznego, jednak powinny być jeszcze dokładniej dobrane pod kątem panujących warunków glebowych oraz użytkowników posesji. O możliwości budowy decydują lokalne władze, które ustalają w jaki sposób mają być gromadzone i odprowadzane ścieki na danym terenie. Własna oczyszczalnia ścieków musi być zatem ukonstytuowana przez plan zagospodarowania przestrzennego lub przez uchwałę samorządu gminy. Jeśli będzie ona budowana jako jedno przedsięwzięcie wraz z budynkiem mieszkalnym, zależy dołączyć jej projekt oraz określić lokalizację na planie zagospodarowania działki. W przypadku gdy oczyszczalnia ekologiczna będzie budowana niezależnie od inwestycji, będzie koniecznie zgłoszenie zamiaru jej wykonania (wydajność poniżej 7,5 m3 na dobę) w starostwie powiatowym, a po 30 dniach można rozpocząć jej realizację. Zgłoszenie musi zawierać dodatkową dokumentację: mapę działki z usytuowaniem oczyszczalni, dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością i oczywiście projekt wykonawczy.

Wyróżnia się następujące rodzaje oczyszczalni:

 • z drenażem rozsączającym,
 • z filtrem piaskowym,
 • z filtrem gruntowo-roślinnym,
 • ze złożem biologicznym,
 • z komorą osadu czynnego.

Najpopularniejszym rozwiązaniem ze względu na niskie koszty budowy, dużą efektywność i stosunkowo łatwy montaż jest drenaż rozsączający. Składa się on z rur ułożonych w wykopie, które są podłączone do osadnika gnilnego i studzienki rozdzielającej. Proces beztlenowego oczyszczania ścieków odbywa się w osadniku gnilnym, w którym przechodzą one przez specjalny filtr. Oczyszczanie tlenowe następuje dopiero w drenażu rozsączającym. Niestety ten rodzaj oczyszczalni nadaje się wyłącznie do gleb przepuszczalnych z niskim poziomem wód gruntowych – poniżej 2 m. Ważne jest również to, że oczyszczalnia drenażowa zajmuje aż 100m2 dla 4 osobowej rodziny. Jest ona oczywiście ukryta w gruncie, jednak ogranicza w wyborze roślinności i funkcjonowania. Jeśli zdecydujemy się na taką inwestycję w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, musimy ułożyć dreny w warstwie filtracyjnej.

W przypadku wybrania drenażu, konieczne jest zachowanie odpowiednich odległości – 30 m od studni, dotyczy to również sąsiedniej działki, 3 m od drzew i budynku. Dodatkowo nitka drenażowa nie może być krótsza niż 9 m i dłuższa niż 25 m, rozmieszczona obok siebie w odstępie 1,5 m.

Oczyszczalnia z filtrem piaskowym powinna być zastosowana na ciężkich glebach oraz terenach z wysokim poziomem wód gruntowych. Filtr jest umieszczany w nasypie i oddzielony od gruntu specjalną folią. Ścieki przepływają przez niego i są odprowadzane przez studnię do gleby. Drugi rodzaj oczyszczalni z filtrem działa na podobnej zasadzie z tą różnicą, że stosuje się drenaż z gleby i roślin bagiennych.

Oczyszczalnie biologiczne polegają na umieszczeniu złoża biologicznego w zbiorniku. Poza tym instalacja działa na podobnej zasadzie co oczyszczalnia z drenażem. Również odznacza się wysoką skutecznością i może być mocowana nawet na mniejszych działkach i w trudnych warunkach glebowych. Jest ona dobrym wyborem w razie niekorzystnych warunków wodno-gruntowych i na małych działkach. Dodatkowo ścieki można odprowadzać bezpośrednio do studni chłonnej bądź wód powierzchniowych.

Oczyszczalnie roślinne wyróżniają się wysoką zdolnością oczyszczania ścieków. Rolę złoża biologicznego pełni system korzeniowy wybranych roślin. Niestety to rozwiązanie bywa awaryjne szczególnie zimą i przy nierównomiernym dopływie ścieków, jest dosyć kosztowne i zajmuje znaczną powierzchnię działki.

Oczyszczalnie z komorą osadu czynnego mogą być zastosowane na mniejszych działkach i w trudniejszych warunkach glebowych. Takie rozwiązania składają się z osadnika gnilnego, komory osadu czynnego oraz osadnika wtórnego. W tym przypadku ścieki muszą być regularnie napowietrzane i mieszane, dlatego oczyszczalnia wymaga podłączenia prądowego.

UWAGA: Większość przydomowych oczyszczalni ścieków nie potrzebuje prądu ani obsługi. Należy je jednak oczyszczać raz na dwa lata raz z czyszczeniem filtra oraz uzupełniać bakterie raz na 2 tygodnie za pomocą specjalnych środków aplikowanych bezpośrednio np. do muszli toaletowej.

Oczyszczalnia przydomowa

Kiedy szambo a kiedy oczyszczalnia

Na szambo powinniśmy zdecydować się wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie wyodrębnić na naszej działce przestrzeni na osadnik gnilny oraz pole infiltracyjne. Przepisy dokładnie określają wymiary inwestycji i jej lokalizacji (np. odległość od studni, ogrodzenia itd.). Dodatkowo jeśli poziom wód gruntowych należy do wysokich, budowa oczyszczalni ścieków będzie mijała się z celem. Także nieprzepuszczalna gleba jest powodem do zdecydowania się na szambo ekologiczne.

Na przydomową oczyszczalnię ścieków powinniśmy zdecydować się wtedy, gdy posiadamy większy budżet i zależy nam na niższych kosztach eksploatacji. Z drugiej strony jeśli potrzebujemy skutecznego odprowadzenia ścieków na działce z domkiem letniskowym, szambo ekologiczne będzie lepszym wyborem. W przypadku jednorodzinnego domu, który zamieszkują min. 2 osoby, bardziej opłacalna będzie natomiast budowa oczyszczalni.

Plusem oczyszczalni może być również mniejsze zagrożenie dla naszego zdrowia. W przypadku nieszczelnego szamba ekologicznego może dojść nawet do zatrucia.

Kiedy szambo, a kiedy oczyszczalnia

Koszty budowy - szambo ekologiczne vs oczyszczalnia ścieków

Koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zależą od bardzo wielu czynników. Głównym jest z pewnością jej rodzaj. Zawsze musimy jednak zainwestować w osadnik wstępny, który kosztuje w granicach 3-5 tysięcy zł. Następne elementy zależą już od rodzaju oczyszczalni. Jak wcześniej wspomniałam, najtańsza w budowie jest oczyszczalnia z drenażem rozsączającym, który kosztuje w granicach 4-7 tysięcy zł wraz z montażem.

Droższą opcją jest oczyszczalnia z filtrami, które pomimo tego, że nie wymagają skomplikowanych urządzeń, są kosztowne ze względu na konieczność wykonania nasypu oraz wymiany części podłoża. Cena waha się w granicy 6-10 tysięcy zł.

Najdroższa jest biologiczna oczyszczalnia ścieków, w której budowa zbiornika będzie oscylowała w granicach 7-11 tysięcy zł. Jeśli zdecydujemy się na komorę osadu czynnego ceny dla 4-os. rodziny zaczną się od 8 tysięcy zł.

W przypadku wyboru przydomowej oczyszczalni ścieków możemy jednak ubiegać się o dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż są to działania ekologiczne, mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Kwota dofinansowania może wynosić nawet do 80% kosztów całej inwestycji, jednak zależy to od ustaleń danej jednostki. Dofinansowaniami takich projektów zajmuje się również Bank Ochrony Środowiska.

Ile kosztuje budowa szamba ekologicznego? To zależy od jego rodzaju oraz pojemności. Zbiorniki o pojemności 10m3, które posłużą już w przypadku niewielkich budynków, kosztują od 3 tysięcy zł. Jeśli wybierzemy nieco większy zbiornik, będziemy musieli przeznaczyć na niego ok. 5 tysięcy zł. Modele wykonane z betonu są tańsze na etapie inwestycji, gdyż kosztują odpowiednio ok. 2 tysiące zł i ok. 2,5 tysiąca zł (10 i 12 m3).

Koszty - szambo - oczyszczalnia

Koszty eksploatacji – szambo czy oczyszczalnia ścieków

Koszty eksploatacji szamba wiążą się głównie z regularnym wywozem ścieków, który powinien odbywać się co ok. 2 tygodnie (zgodnie z przepisami). Jeden wywóz kosztuje ok. 150 zł, co daje nam ok. 300 zł miesięcznie. W przeliczeniu rocznym, korzystanie z szamba ekologicznego będzie nas kosztowało nawet 3-4 tysiące zł.

Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków wiążą się z jej rodzajem. Biorąc pod uwagę najpopularniejszą opcję, czyli drenaż rozsączający, będziemy zmuszeni do poniesienia kosztów na poziomie 100-300 zł raz na dwa lata oraz wymiany filtrów, które mogą kosztować do 200 zł. W przeliczeniu rocznym koszt użytkowania tego rodzaju oczyszczalni wynosi ok. 250 zł.

Oczyszczania ścieków na własną rękę

Wiele działek budowlanych nie posiada podłączenia do kanalizacji, co zmusza inwestora do zadbania o kwestię ścieków osobiście. O ile oczyszczalnia ścieków jest droższa na etapie inwestycji, tak w czasie eksploatacji jest zdecydowanie tańsza. Niestety jeśli warunki lokalne zabraniają jej budowy, rzadko korzystamy z działki lub jest ona niewielka, lepszym rozwiązaniem jest szambo ekologiczne. Pomimo różnic, oba rozwiązania są ekologiczne i nie zagrażają środowisku naturalnemu, a nam pozwalają rozwiązać niewygodny problem.

Co sądzicie o przydomowych oczyszczalniach ścieków? Czy Państwo powinno samo zagwarantować ich budowę, jeśli nie udostępnia możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej?

Czy artykuł był przydatny? Tak Nie

Data publikacji: 2020-02-11

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń
Autor tekstu

Z wykształcenia architekt wnętrz, który jest zapatrzony w nowoczesne i minimalistyczne wnętrza. Z zawodu copywriter, z pasji grafik i kinoman. Zainteresowania naszej ekspertki obracają się wokół wszystkiego co piękne, designerskie i... praktyczne. Jak każdy prawdziwy Polak uważa, że nie ma rzeczy, której nie umiałaby zrobić lub naprawić.

Przeczytaj również

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny
×

przepisnadom.pl

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco
z trendami i nowościami?

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

ZAPISZ SIĘ

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, dalej zwana „Administratorem”.... czytaj dalej