Grzejniki ścienne i ogrzewanie podłogowe w jednej instalacji

Grzejniki ścienne i ogrzewanie podłogowe w jednej instalacji

Odkąd znamy ogrzewanie podłogowe, połączenie tego rodzaju instalacji z tradycyjną grzejnikową jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem. Jest ono bardzo skuteczne pod warunkiem, że poszczególne elementy obu instalacji i ich parametry zostały właściwie dobrane.

Ogrzewanie podłogowe ma wiele zalet. Wśród nich jest ograniczenie kosztów działania instalacji, płynie w niej bowiem woda o stosunkowo niskiej temperaturze. Podłogówka współpracuje również dobrze z nowoczesnymi źródłami ciepła, takimi jak kotły kondensacyjne oraz pompa ciepła.

Ze względów zdrowotnych temperatura podłogi nie powinna być wyższa niż 28-29°C (w łazience może sięgać do 32-35°C), co oznacza, że temperatura wody zasilającej powinna wynosić 35-40°C.

Taka temperatura nie wystarcza jednak do prawidłowego działania grzejników ściennych, które są przystosowane do zasilania wodą o parametrach 75/60°C. Przy niższej temperaturze ich moc znacznie maleje, a utrzymanie zakładanej mocy byłoby możliwe poprzez znaczne zwiększenie powierzchni oddawania ciepła. Konieczne jest zatem takie zbudowanie instalacji, aby skutecznie działały oba systemy ogrzewania.

Instalacja niskotemperaturowa
Warunkiem współpracy w jednej instalacji grzejników ściennych i ogrzewania podłogowego jest obniżenie temperatury wody grzewczej zasilającej podłogówkę.
Jednym ze stosowanych rozwiązań jest wykonanie obejścia, nazywanego też bypassem. Część gorącej wody jest kierowana oddzielną rurą, w której łączy się ona z ostudzoną wodą powrotną z instalacji grzejnikowej i dopiero po osiągnięciu odpowiednio niskiej temperatury zasila instalację ogrzewania podłogowego.

Reklama


Innym rozwiązaniem jest zastosowanie w instalacji ogrzewania podłogowego zaworu mieszającego, który również umożliwia obniżenie temperatury wody wychodzącej z kotła c.o. do odpowiedniej wartości. Instalacja grzejnikowa stanowi odrębnie sterowany obieg grzewczy.
W części instalacji zasilającej ogrzewanie podłogowe umieszcza się pompę obiegową. Musi ona wspomagać przepływ wody przez długie pętle rur instalacji. Natomiast zawór zwrotny uniemożliwia niepożądaną zmianę kierunku przepływu wody w instalacji.
Również instalacja grzejnikowa jest wspomagana przez pompę obiegową; przyspieszenie tempa przepływu gorącej wody sprawia, że wraca ona z instalacji jeszcze nie całkiem wystudzona, potrzeba zatem niej energii do jej ponownego podgrzania.

Współpraca grzejników z podłogówką
Istotnym problemem wynikającym z połączenia w jednym budynku instalacji grzejnikowej i podłogowej jest ich różna bezwładność cieplna. Grzejniki ścienne znacznie szybciej reagują na zmianę temperatury wody zasilającej niż ogrzewanie podłogowe, w którym de facto grzejnikiem jest płyta z jastrychu. W tym aspekcie ogromnego znaczenia nabiera możliwość sterowania obydwoma układami.

Do sterowania instalacją grzewczą podłogową stosuje się regulatory pogodowe, które nieprzerwanie sprawdzają zadane parametry temperaturę powietrza zewnętrznego i natężenie wiatru. Na tej podstawie, odnosząc uzyskane dane do pory dnia, prognozują zmiany zapotrzebowania na ciepło we wnętrzu. A trzeba pamiętać, że czas reakcji ogrzewania podłogowego wynosi do kilku godzin.

Regulatory ogrzewania podłogowego muszą uwzględniać jego dużą bezwładność oraz fakt, że jastrych długo oddaje ciepło, a akumuluje nie tylko ciepło z wody instalacyjnej, ale też jest nagrzewany przez słońce wpadające do wnętrza.
Natomiast do sterowania grzejnikami praktycznie wystarczają głowice termostatyczne, utrzymujące stałą temperaturę grzejników ustaloną na podstawie pomiarów dokonywanych przez czujnik umieszczony w pomieszczeniu.

Praktycznie uniwersalnym rozwiązaniem łączącym instalację ogrzewania grzejnikowego i podłogowego jest utworzenie dla każdego z nich oddzielnego obiegu hydraulicznego wspomaganego własną pompą obiegową. Przy czym temperatura wody w podłogówce jest regulowana przez oddzielny czujnik pogodowy. Zatem automatyka zastosowana w kotle centralnego ogrzewania może traktować obie instalacje jako jedną, nie ma bowiem obawy niepożądanego wzrostu temperatury w części podłogowej.

Oczywiście nad bezpieczeństwem całej instalacji czuwa naczynie wzbiorcze, przejmujące nadmiar wody, gdy jej objętość rośnie wraz ze wzrostem temperatury.
Takie rozwiązanie sprawdza się w większości domów jednorodzinnych, których powierzchnia nie przekracza 300 m2, a rzut poziomy budynku nie jest zbyt rozczłonkowany.
fot. WIBtronic Solar

Podłączenie dwóch obwodów grzewczych: grzejnikowego i ogrzewania podłogowego.
obwody
Instalacja rozdzielaczowa do ogrzewania grzejnikowego.
plik rozdzielacz

rozdzielacz

Ogrzewanie podłogowe przed zalaniem jastrychem.

podlogowe1


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2010-11-19

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.

Przeczytaj również