Jak wykonać zjazd do garażu w piwnicy?

Jak wykonać zjazd do garażu w piwnicy?

Obecnie projektując dom od podstaw zdarza się bardzo rzadko, że garaż znajduje się poniżej terenu. Eksperci uważają, że garaż w piwnicy to ostateczność. Taki garaż wykonuje się, kiedy nie ma już żadnej innej możliwości jego ulokowania na działce lub w bryle domu zaplanowanego do wzniesienia na konkretnej przestrzeni. Jeżeli garaż w naszym domu znajduje się poniżej poziomu terenu, wówczas konieczne jest zadbanie o to, by zjazd do niego był wygodny i bezpieczny. Garaż ulokowany poniżej gruntu nie jest prostą sprawą. Jest wyzwaniem. Nie panikuj. Wszystko da się zrobić. Najważniejsze w tym temacie jest wykonanie wygodnego zjazdu do piwnicy, odpowiednio dobrana nawierzchnia, prawidłowe odwodnienie i porządne wykończenie ścian oporowych. W tym artykule podpowiadamy jak wykonać zjazd do garażu w piwnicy. Zachęcamy do lektury!

Kąt zjazdu

Ma to znaczenie szczególnie zimą. Wiedzą o tym najlepiej mieszkańcy domów na niewielkich działkach w miastach. Wjazd do garażu usytuowanego poniżej poziomu gruntu może być łagodny lub stromy. Jeśli samochód ma do pokonania dużą różnicę wysokości na krótkim odcinku, to podjazd może okazać się zbliżony w rozmiarach do maksymalnego dopuszczonego prawem. Warto to sprawdzić – szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Oczywiście, im mniejsze nachylenie zjazdu, tym lepiej.
 • Przepisy określają to wyraźnie: dla samochodów w garażach indywidualnych, usytuowanych na zewnątrz lub wewnątrz bez przekrycia lub pod dachem % nachylenia wynosi 25. Wynika z tego, że na 1m długości rzutu jest 25 cm różnicy w wysokości i takie przypadki garażu w piwnicy wynikają z bliskości domu od granicy działki (na przykład 6 m).
 • W związku z bepieczeństwem użytkowania zakłada się, że jeśli tylko jest to możliwe, to powinno się pozostawić 1m wypłaszczenia przed zjazdem i po zjeździe. Za wygodne uważa się wypłaszczenie o długości samochodu wykonane przed zjazdem do garażu.

Zjazd do garażu - inspiracja
Zjazd do garażu - inspiracja, źródło: Pinterst

Szerokość zjazdu

Trzeba zadbać o odpowiednią szerokość samego zjazdu. Nawet jeśli obecnie nasz samochód nie jest duży, to należy zostawić taki zapas miejsca, aby nawet szerszy pojazd mógł bez trudu zjechać do garażu. Wyliczmy szerokość tak, aby była też możliwość wyjścia z samochodu stojącego na zjeździe. Wprawdzie taka sytuacja należy do rzadkości, ale może się zdarzyć. Najmniejsza zalecana szerokość to 3 metry Jednak im zjazd jest szerszy, tym jest to wygodniejsze dla użytkowników.

Zjazd do garażu - inspiracja
Zjazd do garażu - inspiracja, 
źródło: Pinterst

Boki zjazdu

Reklama

Najważniejsze informacje na temat boków zjazdu zwanych też murami oporowymi:

 1. Boki zjazdu należy zabezpieczyć murkami oporowymi z betonu. Sam zjazd musi mieć możliwie duży odcinek płaski przed drzwiami garażowymi. W razie dużego oblodzenia w zimie łatwiej będzie ruszyć pod górę, a podczas wjeżdżania pojazd nie zsunie się na drzwi garażowe.
 2. W kosztorysie garażu znajdującego się na dole z pewnością wyszczególnione zostaną ściany oporowe, które powinny być tak mocne, żeby wytrzymać napór gruntu. Specjaliści wiedzą, ale laik może nie zdawać sobie sprawy z tego, że ściana oporowa powinna być posadowiona poniżej głębokości przemarzania gruntu. Na przykład na Suwalszczyźnie jest to aż 1,4 m, a na terenach zachodnich naszego kraju wystarczy głębokość 0,8 m.
 3. Konstruktor określa specjalne, spersonalizowane wymiary związane z konstrukcją murów oporowych. A będą to: wysokość ścian oporowych, szerokość ścian, układ zbrojenia. Te czynniki uzależnione są od rodzaju gruntu na którym stoi dom oraz od użytego materiału konstrukcyjnego, dlatego osoba zajmująca się tym musi dostosować parametry do konkretnego obiektu.
 4. Do wykończenia ścian oporowych zwykle używa się różnego rodzaju okładzin. Boki można wykończyć w dowolny sposób, często jednak stosuje się tynki mozaikowe, płytki klinkierowe lub okładziny imitujące kamień. Jedną z cech materiału, którym możemy obłożyć ścianę osobową garażu jest materiał, którego cechuje nienasiąkliwość.

Zjazd do garażu - inspiracje
Zjazd do garażu - inspiracje, źródło: Pinterst, Flickr

Nawierzchnia zjazdu

Na zjeździe do garażu należy wykonywać nawierzchnię szczególnie starannie, ponieważ ciężar samochodu będzie poluzowywał kostki. W domach jednorodzinnych na ogół stosuje się proste i najtańsze rozwiązania. Warto jednak wykonać wszystkie warstwy, takie jak dla drogi dojazdowej, czyli podbudowę i podsypkę – zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Jeśli zjazd jest szczególnie stromy, dobrze jest wykonać podbudowę sztywną, nakładając na spodnią stronę kostek brukowych tzw. mostek sczepny z betonu i połączyć kostki sztywną spoiną. Jeśli zjazd do garażu jest stromy, to warto rozważyć zastosowanie określonego rodzaju nawierzchni oraz określonego sposobu układania kostki, czy kamienia. Przy wjazdach o dużym nachyleniu kostka powinna być ułożona pod skosem do kierunku jazdy oraz kierunku spadku. Wówczas zwiększy się nośność i stabilność podjazdu wykonanego z kostki a także zmniejszy się hałas spowodowany wjeżdżaniem. Zwykle na podjeździe stosuje się kostkę betonową lub kamienną (bazalt, granit). Absolutnie nie sprawdzają się i są niebezpieczne podczas użytkowania polerowane gresowe płytki.

Odwodnienie zjazdu
Odwodnienie zjazdu, źródło: Flickr

Odwodnienie

Jeśli chodzi o garaż w piwnicy, to odwodnienie jest kolejną sprawą, którą obowiązkowo należy przemyśleć, zaplanować i wykonać. Oto kilka podpowiedzi, na co zwrócić w tym temacie uwagę:

Po pierwsze

Na początku zjazdu warto trochę podwyższyć teren – zrobić betonowy próg, aby woda nie ściekała w dół.

Pod drugie

Wzdłuż murków oporowych, od strony gruntu powinno się ułożyć drenaż, który będzie odprowadzał wodę opadową np. na trawnik.

Po trzecie

W poprzek, przed wjazdem należy umieścić korytko odwodnienia liniowego, aby spływająca woda nie wciekała do wnętrza garażu. Odwodnienie liniowe zjazdu jest ważne, ponieważ woda opadowa jest jednym z największych zagrożeń garażu znajdującego się poniżej linii gruntu. Zła konstrukcja pochyłego zjazdu doprowadzić może do tak szybkiego spływania wody opadowej, że spływający deszcz mógłby się gromadzić w narożnikach a nawet zalewać garaż.

Po czwarte

Na etapie konstruowania planu garażu ważne jest, aby pozostawić w dolnej części wjazdu praktycznie płaską część o długości minimum 0,5m. To tam montuje się korytko odwadniające.

Po piąte

Praktyka pokazuje, że w otoczeniu korytka albo w nim samym montowany jest także kabel grzejny oraz osadnik szlamu. Fachowcy wskazują, na fakt, że kabel w zimie będzie rozmrażał ewentualnie zamarzająca wodę, którą będzie się tam gromadzić a osadnik szlamu będzie gromadził zanieczyszczenia spływające w dół.

Po szóste

Instalacja odprowadzająca wodę musi być doprowadzona do kanalizacji zewnętrznej lub odprowadzać wodę do ogrodu. Przykrywająca korytko kratka powinna znajdować się na równej płaszczyźnie z otaczającym ją fragmentem zjazdu.

Po siódme

Podczas wykonywania nawierzchni w dolnej części wjazdu do garażu obowiązkowo należy część za odwodnieniem linowym wykonać lekko spadziście w stosunku do korytka, aby woda mogła spokojnie spływać i być odprowadzana. Odprowadzenie wody, która wpływa w dół do garażu to jedno, drugie, to poprawne wykonanie samego odwodnienia w garażu.

Zjazd do garażu - inspiracje
Zjazd do garażu - inspiracje, źródło: Pinterest, Flickr

W zimie bez poślizgu

Mistrzowskim rozwiązaniem są maty grzejne, które roztapiają gromadzący się śnieg. Woda spływająca po pochylni też nie ma prawa zamarznąć. Maty grzejne są wyśmienitym rozwiązaniem na pochyły wjazd do garażu. Niezależnie od tego jak bardzo nachylony jest zjazd inwestor powinien przemyśleć wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej. Niektórzy ze względów oszczędnościowych kładą je tylko w pasie kół samochodu. Innym sposobem jest posadowienie w nawierzchni tzw. ryfli. Zjazd najczęściej wykłada się betonową kostką brukową. Najlepiej na tym odcinku ułożyć ją w jodełkę, umieszczając co kilka rzędów kostki na węższym boku. Powstaną w ten sposób nierówności ułatwiające poruszanie się samochodem. Dzięki ryflom zmniejsza się ryzyko poślizgu. Ryfle ułatwiają odprowadzanie wody opadowej. Fachowo ułożone będą z pewnością elementem dekoracyjnym całego wjazdu do garażu.

Zjazd do garażu - inspiracje
Zjazd do garażu - inspiracje, źródło: Pinterest, Flickr

Kolejność prac

Kolejność prac jest taka:

 • Z przeznaczonego na zjazd miejsca usuwamy wierzchnią warstwę gruntu na głębokość min. 20 cm.
 • Oczyszczone z korzeni roślin i kamieni dno wyrównujemy i ubijamy zagęszczarką.
 • Odpowiednie nachylenie zjazdu formuje się za pomocą warstwy zagęszczonego żwiru i betonu.
 • Na tak przygotowanym podłożu układa się podsypkę piaskową, a na niej nawierzchnię.
 • Kolejne warstwy nawierzchni – podbudowa i podsypka – muszą mieć taką samą grubość w każdym miejscu wykopu.
 • Podbudowę o grubości min. 25 cm wykonuje się z mieszaniny piasku ze żwirem, żwiru, grysu lub tłucznia. Podsypkę o grubości ok. 5 cm wykonuje się z piasku o uziarnieniu do 2 mm lub grysu bądź żwiru o uziarnieniu 1-4 mm. Zapewnia ona stabilne osadzenie kostek brukowych. Powierzchnia podsypki musi być przed przystąpieniem do układania nawierzchni wyrównaną łatą.
 • Ułożone kostki dobija się gumowym młotkiem.

I jeszcze taka wskazówka: podczas układania należy wielokrotnie sprawdzać poziomnicą równość powierzchni i od razu dokonywać ewentualnych korekt usuwając lub dosypując piasek.

zjazd_do_garazu1

Podsumowując, inwestor, który zdecyduje się na garaż poniżej poziomu terenu powinien nalegać, aby zjazd był jak najmniej stromy ze względu na wiele różnorodnych niedogodności związanych z użytkowaniem takiego garażu w trakcie całego roku. Garaż w piwnicy uważany jest za niezabierający powierzchni zabudowy. Najczęściej wznosi się go na wąskiej działce o małych rozmiarach i w przypadku domu znajdującego się blisko granicy działki. Warto zastanowić się nad elementami oświetleniowymi wjazdu. W nowopowstających zjazdach do garażu w piwnicy stosuje się oświetlenie nad bramą garażową oraz w ścianach oporowych nad ziemią. Niektórzy montują także specjalne czujniki ruchu, które automatycznie zapalają światła. Garaż w piwnicy nie musi przerażać. Warto jednak wszelkie ewentualne remonty domu posiadającego garaż w piwnicy lub nowopowstającego domu z takim garażem konsultować z konstruktorami, a prace powierzać specjalistom. O tym jakie są wady i zalety garażu w domu i obok domu możesz przeczytać TUTAJ.

Czy artykuł był przydatny? Tak Nie

Data publikacji: 2018-06-04

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń
Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny
×

przepisnadom.pl

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco
z trendami i nowościami?

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

ZAPISZ SIĘ

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, dalej zwana „Administratorem”.... czytaj dalej