Jak zalegalizować samowolę budowlaną – zmiany od 2018 roku

Jak zalegalizować samowolę budowlaną – zmiany od 2018 roku

W polskim prawie zmiany następują praktycznie co roku. Nie ma się czemu dziwić, że wzmaga się panujące zamieszanie i obawy przed tym, co można wykonać legalnie bez uzyskania zezwoleń, a co lepiej zgłosić w odpowiednim urzędzie czy organie prawnym. Każdy z nas słyszał przynajmniej raz o określeniu „samowola budowlana”, jednak czym jest w 2018 roku i jakie są kary za jej wykrycie? Czy „opłaca się” zgłaszać popełnione wykroczenie i jak wyglądają aktualne procedury legalizacji?

Czym jest samowola budowlana i czy powinniśmy obawiać się konsekwencji

Za samowolę budowlaną uznaje się obiekt będący w trakcie budowy lub wybudowany bez pozwolenia na budowę oraz prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego zezwolenia czy zgłoszenia. Warto pamiętać o tym, że przez roboty budowlane rozumie się przebudowę, remont, montaż, nadbudowę i nawet rozbiórkę budynku lub jego części. Samowola budowlana powstaje również wtedy, gdy nasz projekt otrzymał sprzeciw od starosty, a my pomimo tego podjęliśmy się jego realizacji.

Jeśli organy nadzoru budowlanego dowiedzą się o nielegalnej budowie czy remoncie, możemy spodziewać się nakazu rozbiórki, a nawet postępowania karnego przed prokuraturą i sądem, które może poskutkować wysoką grzywną (maksymalna kwota wynosi aż 720 tysięcy złotych), ograniczeniem wolności od 1 do 12 miesięcy albo pozbawieniem wolności nawet do 2 lat (art.90 ust. Prawo budowlane). Warto mieć świadomość tego, że jeśli od popełnienia samowoli budowlanej minęło 5 lat, nie zostanie rozpoczęte postępowanie karne. Niestety złamanie przepisów nie przedawnia się, dlatego niezależnie od tego, czy minęło 5 lat czy 20, nadal możemy spodziewać się dotkliwych sankcji administracyjnych.

Co ciekawe, ważne jest samo ustalenie daty popełnienia samowoli budowlanej. Do budynków nielegalnie wzniesionych czy przebudowanych do 1995 roku stosuje się przepisy prawa budowlanego z 1974 roku. Ma to znaczenie, gdyż w tym przypadku zalegalizujemy samowolę budowlaną bez opłat. Nowsze budynki postawione po tym roku, są regulowane przez ustawę z 1994 roku i jej nowelizacje. Jeśli prace budowlane były prowadzone zgodnie z planem zagospodarowania, decyzją o warunkach zabudowy oraz stan obiektów nie narusza przepisów, możemy spodziewać się „tylko” wstrzymania budowy i wskazania sposobu legalizacji.

Pozwolenia na budowę nie wymagają – od 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy, które znacząco wpływają na ilość wymaganych zgłoszeń i pozwoleń. Oto lista nowych obiektów i robót budowlanych, które możemy wykonać bez pozwolenia na budowę:

  1. Naziemne silosy na materiale sypkim o pojemności do 30m3 i wysokości nie większej niż 7 m.
  2. Wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty lub przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2. Łączna liczba takich obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki.
  3. Wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba takich obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki.
  4. Tymczasowe obiekty budowlane, które nie są trwale połączone z gruntem oraz są przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art.30 ust.1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.
  5. Przebudowa budynków innych niż budynki, o których mowa w ust.1, z wyłączeniem przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych oraz z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
  6. Przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzą one do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.
  7. Remont obiektów budowlanych z wyjątkiem budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych budynku, które wymagają pozwolenia na budowę.

Reklama


*Pełny spis obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę znajdziecie w nowelizacji o prawie budowlanym 2017.

Popełniłem samowolę – procedura legalizacji – złożenie dokumentów

Legalizacja samowolki

Jeśli pomimo zmian z początku 2017 roku wybudowany czy wyremontowany przez nas obiekt jest samowolą budowlaną, możemy zacząć proces legalizacji. Nie będzie on niestety ani szybki, ani tani, ale jest jedyną szansą na uniknięcie rozbiórki.

Proces zaczyna się od orzeczenia inspektora nadzoru budowlanego, czy wybrany obiekt może zostać zalegalizowany. Jeśli tak jest, zostaje wszczęte postępowanie z urzędu. Na tym etapie powinniśmy dostarczyć projekt budowlany sporządzony przez projektanta, na którym będą określone wykonane już roboty i działania pozostające w planach. Dokument musi zawierać również niezbędne uzgodnienia i opinie, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem, które potwierdza uprawnienia projektanta.

Jako inwestorzy i właściciele mamy obowiązek złożenia w urzędzie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zaświadczenie wójta, burmistrza miasta lub prezydenta miasta o zgodności nielegalnie powstałego budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nasza działka nie jest objęta takim aktem, musimy uzyskać i dostarczyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W przypadku samowoli budowlanej, która wymagała jedynie zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę, musimy dostarczyć do urzędu prawidłowe zgłoszenie, rysunki techniczne i wspomniane wcześniej potwierdzenie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Tutaj przekopiesz się na kolejną stronę artykułu
 1 2 
Czy artykuł był przydatny? Tak Nie

Data publikacji: 2017-06-22

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń

Autor tekstu

Z wykształcenia architekt wnętrz, który jest zapatrzony w nowoczesne i minimalistyczne wnętrza. Z zawodu copywriter, z pasji grafik i kinoman. Zainteresowania naszej ekspertki obracają się wokół wszystkiego co piękne, designerskie i... praktyczne. Jak każdy prawdziwy Polak uważa, że nie ma rzeczy, której nie umiałaby zrobić lub naprawić.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny
×

przepisnadom.pl

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco
z trendami i nowościami?

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

ZAPISZ SIĘ

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, dalej zwana „Administratorem”.... czytaj dalej