Kryteria wyboru kąta nachylenia dachu

Kryteria wyboru kąta nachylenia dachu

W niektórych rejonach kraju kąt nachylenia dachu, rodzaj pokrycia dachowego, a nawet jego kolor, są regulowane rozporządzeniami administracji. Ma to związek zarówno z architektonicznym wizerunkiem rejonu, jak i z lokalnymi warunkami klimatycznymi – w rejonach o większych opadach wskazane jest stosowanie bardziej stromych dachów, które zapobiegają gromadzeniu się niebezpiecznych ilości śniegu.

Powszechnie wiadomo, że im większy jest spadek dachu, tym łagodniejsze są wymagania dot. szczelności jego pokrycia. To nie oznacza jednak, że dach idealny to dach bardzo stromy – dach o spadku przekraczającym 60 stopni stwarza bowiem z kolei problemy z mocowaniem elementów pokrycia, które mogą się po prostu zsuwać.

Najlepszy jak zwykle jest złoty środek, dlatego też w domach jednorodzinnych kąt nachylenia połaci dachu wynosi najczęściej od 30 do 45 stopni. Takie nachylenie gwarantuje zarówno szczelność pokrycia (woda spływa z dachu szybko, a śnieg na nim nie zalega), jak i trwałość montażu pokrycia elementy „zazębiają” się o siebie i nie wykazują tendencji do osuwania się.

Z kątem nachylenia dachu związany jest oczywiście rodzaj pokrycia dachowego. I tak:
Dachówki możemy bezpiecznie zastosować na dachu o kącie nachylenia rzędu: 30 – 60 stopni. Przy mniejszym kącie należałoby zabezpieczyć je przed przeciekaniem (folią), a przy większym – każdą dachówkę przybić, by zapobiec zerwaniu jej przez wiatr.

dachy

Reklama


Z kształtem dachu wiąże się ściśle kąt nachylenia połaci. Zazwyczaj wynika on z warunków atmosferycznych panujących w danym regionie

Nachylenie połaci dachowej umożliwiające właściwe wykonanie pokrycia z blachy powinno wynosić minimum 9 stopni – dla blachy w postaci dużych arkuszy, natomiast nie mniej niż 17 stopni – dla paneli modułowych. Maksymalny kąt nachylenia dachu z blachy może wynosić nawet 80 stopni.
Przy pokryciu gontami papowymi minimalny kąt nachylenia połaci wynosi 12 stopni. Jednak jeżeli nachylenie jest mniejsze niż 20 stopni, pod gont należy obowiązkowo zastosować papę podkładową.


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2010-08-04

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.