Które obiekty wymagają, a które nie wymagają pozwolenia na budowę - Lista 2017

Które obiekty wymagają, a które nie wymagają pozwolenia na budowę - Lista 2017

W świetle nowych zmian w prawie budowlanym, które weszły w życie w 2017 roku, zmieniła się lista obiektów, które należy zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanej przed rozpoczęciem prac. Zobaczcie jakie formalności należy wykonać, by uzyskać pozwolenie na budowę, a kiedy nie będzie nam ono w zupełności potrzebne.

Budowa domu 2017 – pozwolenie czy zgłoszenie

Budowa domu wymaga uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanego, którą uzyskujemy po złożeniu odpowiednich dokumentów. W 2017 roku nie trzeba się jednak ubiegać o pozwolenie na budowę w przypadku domu jednorodzinnego – wystarczy zgłosić budowę z projektem. Niestety domy wielorodzinne, zabudowa szeregowa czy bliźniaki nie mogą zostać wybudowane wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

Zgłoszenie budowy nie wchodzi w grę jeśli:

- obszar oddziaływania budynku wykracza poza naszą działkę (czyli teren w otoczeniu domu lub innego obiektu opracowany na podstawie przepisów ustalających ograniczenia dla danego budynku – Miejscowy Plan Zagospodarowania lub Warunki Zabudowy);
- działka znajduje się na obszarze objętym ochroną przyrody.

Pomimo tego, że już od zmian w 2015 roku nie w każdym przypadku wymaga się pozwolenia na budowę, inwestorzy starają się o nią np. ze względu na łatwiejsze procedury z bankami w przypadku brania pożyczki czy kredytu.

Zgłoszenie budowy domu w 2017 roku – formalności

Reklama

Dokumenty - zgłoszenie budowy

Jeśli zdecydowaliśmy się na zgłoszenie budowy, musimy udać się do odpowiedniego organu i złożyć:

- dokument zgłaszający budowę;
- 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego;
- dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania lub warunków zabudowy;
- oświadczenie od zarządcy drogi krajowej lub wojewódzkiej (w pozostałych przypadkach niepotrzebne);
- informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 21 dni na zajęcie stanowiska – jeśli do tego czasu nie złoży sprzeciwu, nasz projekt zostaje ostemplowany i zostają nam zwrócone dwa jego egzemplarze. Należy pamiętać o tym, że po pozytywnym rozpatrzeniu mamy obowiązek zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

Na rozpoczęcie budowy mamy 3 lata od dnia otrzymania decyzji z urzędu. Aby jednak zrobić to zgodnie z przepisami, musimy po 7 dniach od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy domu w Powiatowym Inspektoracie Budowlanym złożyć oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.

Oto lista prac przygotowawczych, które są uznawane za rozpoczęcie budowy domu:

- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
- wykonanie niwelacji terenu;
- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
- wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Pozwolenie na budowę domu w 2017 roku – formalności

Dokumenty - pozwolenie na budowę

Jeśli wolimy ubiegać się o pozwolenie na budowę lub nasz obiekt nie został z niego zwolniony, musimy złożyć w organie administracyjno-budowlanym:

- wniosek o pozwolenie na budowę;
- 4 egzemplarze projektu budowlanego z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art., 12 ust.7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzonego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar natura 2000;
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 65 dni na podjęcie decyzji. Budowę domu możemy rozpocząć dopiero po 14 dniach od wydania pozwolenia, gdyż wtedy staje się ono prawomocne. Pamiętajmy o tym, że podobnie jak w przypadku zgłoszenia budowy musimy udać się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i projektanta, który sprawuje nadzór nad zgodnością realizowania budowy z projektem.

Kwestia rozpoczęcia prac budowlanych wygląda tak samo jak w przypadku zgłoszenia budowy.

Obiekty, które nie wymagają pozwolenia na budowę – lista 2017 na podstawie ustawy o prawie budowlanym (wybrane obiekty dla prywatnych inwestorów)

Obiekty, które nie wymagają pozwolenia na budowę

 1. Obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej.
 2. Wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
 3. Wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty, garaże lub przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m2 (łączna liczba obiektów nie może przekraczać 2 na każde 500m2 działki).
 4. Wolno stojące budynki parterowe rekreacji indywidualnej przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35m2 (łączna liczba obiektów nie może przekraczać 2 na każde 500m2 działki).
 5. Wiaty o powierzchni zabudowy do 50m2 usytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej na budownictwo mieszkalne (łączna liczba wiat nie może przekraczać 2 na każde 1000m2 działki).
 6. Wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2 (łączna liczba altan nie może przekraczać 2 na każde 500m2).
 7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę.
 8. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3.
 9. Altany działkowe i obiekty gospodarcze (Dz.U. z 2014 r. poz.40 oraz z 2015 r.poz.528).
 10. Tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia.
 11. Przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50m2.
 12. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 13. Instalacje zbiorników na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, które są przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
 14. Przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.
 15. Obiekty małej architektury.
 16. Ogrodzenia.
 17. Obiekty przeznaczone do czasowego używania w trakcie realizacji robót budowlanych, które są położone na terenie budowy.
 18. Instalacje elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, klimatyzacyjne i telekomunikacyjne wewnątrz użytkowanego budynku.

Roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę – lista 2017 na podstawie ustawy o prawie budowlanym (wybrane obiekty dla prywatnych inwestorów)

 1. Remont obiektów budowlanych.
 2. Przebudowa budynków innych niż budynki, o których mowa w ust.1 z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych oraz z wyłączaniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
 3. Przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.
 4. Docieplenie budynków o wysokości do 25 m.
 5. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.
 6. Instalowanie urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na obiektach budowlanych.
 7. Montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kW oraz wolno stojących kolektorów.

Ciągłe zmiany w prawie budowlanym w Polsce

Wielu inwestorów czeka na znaczne zmiany w prawie budowlanym, które wciąż nie nadchodzą. Pomimo tego, że w 2017 roku uproszczono wiele procedur, które mają wpłynąć na zmniejszenie biurokracji, nadal w większości przypadków jesteśmy zmuszeni do ubiegania się o pozwolenie na budowę i przynoszenia stosów dokumentów. Wielu z nas nie podoba się taki stan rzeczy i czeka na dalsze zmiany, jednak czy nastąpią one w najbliższych latach?

*USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 2017

Czy artykuł był przydatny? Tak Nie

Data publikacji: 2017-07-10

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń
Autor tekstu

Z wykształcenia architekt wnętrz, który jest zapatrzony w nowoczesne i minimalistyczne wnętrza. Z zawodu copywriter, z pasji grafik i kinoman. Zainteresowania naszej ekspertki obracają się wokół wszystkiego co piękne, designerskie i... praktyczne. Jak każdy prawdziwy Polak uważa, że nie ma rzeczy, której nie umiałaby zrobić lub naprawić.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny
×

przepisnadom.pl

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco
z trendami i nowościami?

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

ZAPISZ SIĘ

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, dalej zwana „Administratorem”.... czytaj dalej