Pomieszczenia dla pracowników na budowie

Pomieszczenia dla pracowników na budowie

Przed rozpoczęciem prac na budowie wymagane jest stworzenie planu BIOZ oraz zabezpieczenie terenu w sposób minimalizujący ryzyko urazu wśród pracowników. Nie jest to jedyny obowiązek pracodawcy. Musi on również zapewnić zatrudnionym dostęp do urządzeń sanitarnych (toalety, prysznice), miejsce do przechowywanie swoich rzeczy oraz zorganizować jadalnię i palarnię. Każde z tych pomieszczeń musi spełniać określone prawem warunki, które warto znać.

Szczegółowe regulacje zawiera załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650, z późn. zm.). Zgodnie z nim pracodawca musi zapewnić pracownikom higieniczne warunki do umycia się, skorzystania z toalety, zjedzenia posiłku i przebrania się. Tam, gdzie zatrudnieni są niepełnosprawni, wszystkie te miejsca powinny być dostosowane do ich potrzeb.

Szatnie

Laying Asphalt
Przy pracach mogących zabrudzić ubranie pracodawca musi zorganizować pracownikom szatnię na odzież roboczą. Fot. Freeimages.com

Szatnie powinno urządzać się w pomieszczeniach osobnych, najlepiej gwarantujących dostęp światła dziennego oraz dobrą wentylację powietrza (czterokrotną wymianę powietrza na godzinę, niekiedy może być konieczne zamontowanie wentylacji mechanicznej). Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie pracownikom miejsc do siedzenia (w ilości przynajmniej 50% osób zatrudnionych na najliczniejszej zmianie).

Szatnie mogą być dzielone na poszczególne obszary, przeznaczone do przechowywanie odzieży własnej, roboczej lub ochronnej. Co do zasady nie powinno się tych części łączyć, ale w praktyce jest to możliwe (np. przy pracach nie zanieczyszczających odzieży roboczej). Natomiast jeżeli pracownicy pracują w warunkach mogących spowodować zamoknięcie lub zabrudzenie ubrania, pracodawca powinien również przygotować miejsce, gdzie będzie można je wysuszyć, odkazić lub odpylić.

Reklama


Każdy pracownik musi mieć dostęp do własnej szafki lub wieszaka oraz zapewnioną odpowiednią przestrzeń (0,3m2 podłogi). Szatnie odzieży ochronnej i roboczej powinny łączyć się z natryskami (lub umywalnią), a także z szatniami odzieży własnej, umożliwiając umycie się i przebranie bez wychodzenia np. na zewnątrz budynku. Przy pracach z substancjami trującymi lub promieniotwórczymi oraz tych, które powodują mocne zabrudzenie odzieży pracodawca ma obowiązek zorganizowania tzw. szatni przepustowych. Ich specyfika polega na rozkładzie pomieszczeń – z szatni odzieży roboczej przejście do szatni odzieży własnej jest możliwe tylko przez prysznice, co zabezpiecza codzienne ubrania przed skażeniem lub zniszczeniem.

Umywalnie, prysznice, toalety

red-toilet-1-1232062
Ilość umywalek regulują przepisy prawa. Fot. Freeimages.com

Oprócz szatni, każdy pracownik ma mieć również zapewniony dostęp do umywalek z ciepłą i zimną wodą. Szczegółowe informacje dotyczące ilości umywalek, którą powinni mieć do dyspozycji zatrudnieni określają przepisy z §19 i 20 załącznika nr 3 do cytowanego Rozporządzenia. Pracodawca ma również obowiązek udostępnić prysznice, jeżeli na budowie wykonuje się prace mogące powodować zabrudzenie ciała. Minimum to 1 kabina przypadająca na 8 pracowników (a w przypadku prac m.in. z substancjami toksycznymi lub promieniotwórczymi – jedna na pięciu pracowników). Pomieszczenia umywalni muszą być dobrze wentylowane, pracownicy powinni mieć dostęp do wody ciepłej i zimnej, a także toaletę w bezpośrednim sąsiedztwie prysznica. Dopuszcza się zarówno zorganizowanie ich zarówno w formie osobnych kabin, jak również jednego pomieszczenia z wieloma prysznicami.

Każdy pracownik powinien mieć również nieograniczony dostęp do toalety. Pomieszczenia toalet muszą być wyposażone w umywalki i urządzone w na każdym piętrze budynku w którym pracują zatrudnieni (dopuszczane są wyjątki). Zgodnie z przepisami, pracownik nie powinien mieć dalej do toalety niż 75m. Na budowach, gdzie pracuje się na otwartej przestrzeni dopuszczono nieco większą odległość – 125m od stanowiska pracy. Jeżeli toalety znajdują się w budynkach, wówczas muszą spełniać wymagania sanitarne, takie jak m.in. dostępność bieżącej wody do spłukiwania muszli i odprowadzanie ścieków do kanalizacji. W sytuacji, gdy prace odbywają się na otwartym terenie, wymogi te nie muszą być spełnione, stąd też na budowach często można spotkać popularne Toi-toie. Prawo reguluje również ilość toalet, w zależności od liczby zatrudnionych (1 toaleta + 1 pisuar na 30 mężczyzn i 1 toaleta na 2 kobiet pracujących na tej samej zmianie).

Jadalnie i palarnie

cigarette-1239304
Palarnia musi mieć odpowiednią powierzchnię i być wyposażona w popielniczki. Fot. Freeimages.com

Obowiązek zorganizowania odrębnych pomieszczeń jadalni dotyczy firm, które zatrudniają przynajmniej 20 pracowników na jednej zmianie lub pracownicy mają kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi. Jeżeli liczba zatrudnionych jest mniejsza, jadalnię można połączyć z szatniami. Zgodnie z prawem każdy pracownik ma mieć zapewnione siedzące miejsce przy stole. Jadalnia może być miejscem do przygotowania własnych posiłków przez pracownika (wówczas należy zapewnić mu również umywalnie, suszarki do rąk, szafki oraz urządzenia do podgrzewania posiłków). W przypadku jadalni w których wydaje się gotowe dania, pracodawca musi zorganizować również zaplecze sanitarno – higieniczne dla osób z obsługi (m.in. węzeł sanitarny i szatnię). W pomieszczeniu do spożywania posiłków obowiązuje zakaz palenia.

Wprowadzając zakaz palenia na terenie budowy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom miejsce, gdzie zakaz ten nie będzie obowiązywał. Palarnie również podlegają regulacjom prawnym i muszą spełniać odpowiednie normy. Przede wszystkim pomieszczenie nie może być mniejsze niż 4m2, musi być dobrze wentylowane (przynajmniej 10-krotna wymiana powietrza na godzinę) oraz wyposażone w popielniczki.

Inne pomieszczenia

W przypadku pracy z materiałami mogącymi skazić odzież, pracodawca ma obowiązek zorganizować specjalne miejsca do jej prania, osuszania i odkażania. Pracownicy powinni mieć dostęp do pralki i suszarni, a w przypadku gdy odzież mogła zostać skażona substancjami toksycznymi – również do urządzeń mogących neutralizować takie skażenie.

Na budowach równie istotnym pomieszczeniem, do którego powinni mieć dostęp pracownicy (zwłaszcza w zimie i okresach przejściowych) są pomieszczenia do ogrzewania się. Minimalna powierzchnia takiego miejsca to 8m2. Powinno być ono wyposażone w urządzenie umożliwiające podgrzanie posiłku, a temperatura we wnętrzu nie powinna spadać poniżej 16ºC.


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2015-09-15

Autor tekstu

Pasjonatka wrzosów i lawendy, znawczyni prawa budowlanego. Z zamiłowania tekściara, która w swoim życiu przeprowadziła już wiele remontów i umeblowała niejeden pokój. Swoją wiedzę i doświadczenie stara się przekazać w tekstach.