Pozwolenia na budowę wkrótce niepotrzebne

Pozwolenia na budowę wkrótce niepotrzebne

Prezydent podpisał właśnie ustawę nowelizująca Prawo budowlane. Nowelizacja dotyczy głównie usprawnienia procesu budowlanego i znosi wiele ograniczeń prawnych. Ustawa zacznie obowiązywać trzy miesiące po ogłoszeniu.

Na stronie internetowej Prezydenta napisano, że nowelizacja, którą posłowie uchwalili jeszcze w lutym, „zmierza do usprawnienia procesu budowlanego, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym”.

Jakie zmiany czekają przyszłych inwestorów? Już wkrótce do projektu budowlanego nie będą oni musieli dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej. To duże ułatwienie, które dodatkowo powinno przyspieszyć proces rozpoczęcia inwestycji. Dodatkowo, roboty budowlane będziemy mogli zacząć jeszcze przed ostatecznym uzyskaniem decyzji o pozwolenie.

Najważniejsza zmiana dotyczy jednak samego sposobu uzyskiwania pozwolenia na budowę. Na wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolnostojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przy czym liczba tych obiektów na działce nie może wynosić więcej niż jeden na każde 500 m2 działki), wolnostojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymagane będzie jedynie zgłoszenie, a nie jak dotychczas – pozwolenie na budowę.

Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt. 34, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2015-03-17

Autor tekstu

Wybudował dom, ale jeszcze nie posadził drzewa. Znany z tego, że jest znany. Na portalu dzieli się praktycznymi radami oraz zachęca do luźnego podejścia do tematu budowy. Widział wszystkie filmy w Internecie.