Problem służebności przejazdu

Problem służebności przejazdu

Czy służebność przejazdu musi być naniesiona na mapki, czy wystarczy wpis w księdze wieczystej?

Problem służebności przejazdu dotyczy tych posesji, które nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zdarza się, niestety, i to wcale nierzadko, że na tym tle dochodzi do nieporozumień z właścicielami sąsiednich działek. Powinni oni bowiem umożliwić nam dojazd do naszej posesji, a zatem po prostu korzystanie z niej.

Służebność przejazdu powstaje najczęściej w wyniku zawartej umowy lub orzeczenia sądowego. Jeżeli natomiast nie jest możliwe uregulowanie kwestii przejazdu na drodze umowy z sąsiadem lub sąsiadami, właściciel nieruchomości, która nie ma dostępu do drogi publicznej może wystąpić do sądu o przymusowe ustanowienie takiego dostępu. Do ustanowienia służebności przejazdu potrzebne jest oświadczenie właściciela nieruchomości obciążanej, złożone w formie aktu notarialnego.

Postanowienia kodeksu postępowania cywilnego określają także, iż wpis służebności powinien być uwzględniony w księdze wieczystej.

Służebności gruntowe wpisuje się w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, przez którą jest ustanawiana jako obciążenie oraz jako uprawnienie w dziale I księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na rzecz której jest ustanawiana. Do zmiany treści służebności potrzebna jest umowa pomiędzy nami a właścicielem działki, udostępniającym przejazd. Jeżeli owa służebność była zapisana w księgach wieczystych, konieczne jest dokonanie w nich odpowiednich wpisów.

Reklama

Umowa o zmianie treści służebności nie musi mieć formy aktu notarialnego, ale w przypadku zaznaczenia tego faktu w księgach wieczystych, konieczne jest notarialne uwierzytelnienie podpisów obu stron.

Uwzględnienie służebności na mapkach geodezyjnych jest dużym ułatwieniem w razie jakichkolwiek wątpliwości co do przebiegu drogi, nie jest natomiast wymagane przepisami.

Zapisy dotyczące służebności gruntowej znajdziemy m.in. w kodeksie postępowania cywilnego.

KSIĘGA DRUGA
WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE
Tytuł I. WŁASNOŚĆ
DZIAŁ II. TREŚĆ I WYKONYWANIE WŁASNOŚCI
Art. 145. § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).
§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.
§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.

Tytuł III. PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE
DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
Art. 244. § 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.
Art. 245. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności.
§ 2. Jednakże do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości nie stosuje się przepisów o niedopuszczalności warunku lub terminu. Forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia.

Art. 245. Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą oraz – jeżeli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej – wpis do tej księgi, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

dzialka-pod-budowe

Czy artykuł był przydatny? Tak Nie

Data publikacji: 2010-05-26

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń
Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny
×

przepisnadom.pl

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco
z trendami i nowościami?

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

ZAPISZ SIĘ

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, dalej zwana „Administratorem”.... czytaj dalej