Przygotowania do wielkiej budowy

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia budowy jest uzbrojenie działki w media. Nie stanowi to problemu, gdy znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie. Bardzo często zdarza się jednak, że instalacje trzeba do parceli doprowadzić.

Sprawy tego rodzaju uzgodnień najlepiej załatwiać w tzw. martwym sezonie budowlanym (czyli zimą), bo nawet przy sprawnym załatwianiu formalności, droga urzędowa może trwać kilka miesięcy.

Inwestor będzie musiał zamówić tzw. mapę do projektu, na której trzeba zaznaczyć wszystkie podziemne i nadziemne instalacje, znajdujące się na działce i trasie przebiegu projektowanej sieci (dane tego rodzaju uzyskać można od firm zarządzających mediami).

Dysponując mapą do projektu i wytycznymi inwestora (określającymi parametry sieci), projektant określa miejsce usytuowania obiektu i dokładny przebieg poszczególnych przyłączy. Tak powstała propozycja kierowana jest do Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP), który wydaje opinię dotyczącą doprowadzenia mediów zgodnie z przedłożonym projektem.

Konieczne – oczywiście – jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela gruntu, przez który trzeba prowadzić przyłącze. Zgodzie takiej powinno towarzyszyć zobowiązanie inwestora do naprawy wszelkich szkód wynikłych z prowadzonych prac i doprowadzenia zniszczonego ogrodzenia, drogi czy ogrodu do stanu pierwotnego. Mogą się tu jednak pojawić pewne trudności (pociągające za sobą dodatkowe koszty), np. uzyskanie od Zarządu Dróg Miejskich zgody na czasowe zajęcie jezdni trwa długo, a w wyjątkowych przypadkach zdarza się, że zgoda taka w ogóle nie jest wydawana.

Reklama

Także instytucje dysponujące mediami niejednokrotnie żądają dokonania kosztownych inwestycji, które następnie przejmują nieodpłatnie na własność. Mogą np. zażądać podciągnięcia kilkuset metrów instalacji wodnej rurą o dużej średnicy, do której później będą przyłączać się kolejni inwestorzy. Czasem więc bardziej opłaca się zainwestować we własną studnię z instalacją hydroforową, przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik na gaz płynny w ogródku. Zwłaszcza, gdy działka jest na tyle duża, by poprowadzić poszczególne instalacje w odpowiednich odległościach od siebie, ogrodzenia, drogi i zabudowań.

dzialka-z-rurami

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia budowy jest uzbrojenia działki w media

Zgodnie z zapisami prawa, rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia „prac przygotowawczych”. Przez prace owe rozumiane są:

  • wytyczenie geodezyjne przyszłych obiektów,
  • wyrównanie terenu,
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
  • zagospodarowanie terenu i wzniesienie obiektów tymczasowych.

Prawo budowlane i przepisy BHP określają zasady zagospodarowania terenu budowy. Według nich, plac budowy należy otoczyć ogrodzeniem o wysokości minimum 150 cm. Jeżeli ogrodzenie terenu nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały dozór. Trzeba wyznaczyć i opisać strefy niebezpieczne (np. „uwaga, głębokie wykopy”, „uwaga, roboty na wysokości”).

W przypadku słabej nośności podłoża powinno się utwardzić drogę dojazdową, by ułatwić dojazd ciężkiego sprzętu. Niezbędne jest też doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenie lub utylizacja ścieków. Konieczne jest też zamocowanie w widocznym miejscu żółtej tablicy informacyjnej, na której znajdą się dane dotyczące inwestora, organów administracji, rodzaju inwestycji, osób nadzorujących, wykonawcy oraz numeru pozwolenia na budowę.

Czy artykuł był przydatny? Tak Nie

Data publikacji: 2009-01-10

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń
Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.

Przeczytaj również

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny
×

przepisnadom.pl

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco
z trendami i nowościami?

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

ZAPISZ SIĘ

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, dalej zwana „Administratorem”.... czytaj dalej