Skuteczne odprowadzanie ścieków

Czasy drewnianych wychodków na podwórku na szczęście pamięta już tylko pokolenie naszych dziadków. Dziś kanalizacja jest w budynku sprawą oczywistą. Budynki położone w terenie skanalizowanym podłącza się do kanalizacji publicznej.

Jeśli budynek znajduje się na terenie nieuzbrojonym, wówczas ścieki odprowadza się do zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni.

W przydomowych oczyszczalniach ścieki mogą być oczyszczane w systemie beztlenowym (bez napowietrzania) lub tlenowym (z napowietrzaniem). Podstawowym elementem jest jednak zawsze osadnik gnilny, zwany również osadnikiem wstępnym. Zachodzi w nim proces oczyszczania mechanicznego, w czasie którego w procesach flotacji i sedymentacji oddzielane są zawarte w ściekach części stałe i płynne (części stałe opadają na dno, tworząc osad, tłuszcze unoszą się na powierzchni, płynne ścieki przedostają się przez kosz filtracyjny do II etapu oczyszczania – tzw. oczyszczania biologicznego, a nagromadzony w osadniku gnilnym osad ulega fermentacji). Niezbędnym elementem osadnika gnilnego jest więc wkład filtracyjny, umieszczony w specjalnym koszu od strony wylotu ścieków z osadnika – to na nim zatrzymują się zawiesiny, które nie powinny przedostać się do II etapu.

Oczyszczanie biologiczne, zwane również doczyszczaniem ścieków, polega na usuwaniu z nich bakterii i organizmów chorobotwórczych. Wybór odpowiedniego sposobu doczyszczania zależy od ukształtowania terenu i wielkości działki oraz warunków gruntowych i wodnych terenu (przepuszczalność gruntu, wysokość zwierciadła wód gruntowych). Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest drenaż rozsączający – układ rur perforowanych, ułożonych pod powierzchnią terenu w rowach drenażowych.

drenaz

Reklama


Drenaż rozsączający to rozwiązanie najprostsze, najczęściej stosowane i bezpieczne pod względem sanitarnym.

Aby zamontować przydomową oczyszczalnię z drenażem rozsączającym, zwierciadło wody gruntowej musi być na głębokości co najmniej 1,5 m poniżej rur drenażowych, a grunt musi być przepuszczalny (mogący wchłonąć oczyszczone ścieki). Jeśli warunki gruntowo – wodne nie pozwalają na montaż drenażu rozsączającego, rozwiązanie dobiera się indywidualnie.

Do poprawnego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków potrzebne jest też właściwe jej napowietrzanie. Wskazane jest zastosowanie wentylatora dynamiczno-wiatrowego na przewodzie wentylacyjnym pionu kanalizacyjnego. Zwiększa on cyrkulację powietrza, zapobiegając pojawianiu się niemiłych zapachów w pobliżu pokryw rewizyjnych osadnika gnilnego.


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2009-04-13

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.