Środki ochrony indywidualnej na budowie

Środki ochrony indywidualnej na budowie

Prawie każda praca niesie ze sobą zagrożenia, stanowiące ryzyko dla zdrowia (a czasami także dla życia) zatrudnionych przy niej ludzi. Nie zawsze da się ich uniknąć, zmieniając np. organizację prac lub wdrażając inną technologię. W takich sytuacjach konieczne jest zastosowanie środków ochronnych, które zminimalizują ryzyko, zapewniając ludziom bezpieczne warunki do wykonywania obowiązków zawodowych.

środki-ochrony (5)
Odzież ochronna jest powszechnie używana na budowach. Fot. Freeimages.com

Pierwszeństwo mają zbiorowe środki ochronne (takie jak np. siatki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, balustrady, wygrodzenia). Jeżeli nie jest możliwe ich zastosowanie, wówczas pracownik otrzymuje środki ochrony indywidualnej, których powinien używać na swoim stanowisku pracy. Muszą być one zgodne z wymogami stawianymi takiemu sprzętowi, m.in. w polskich i europejskich normach. Spełnienie wymogów potwierdza przyznanie odpowiednich certyfikatów (np. znaku CE).

Obowiązki pracodawcy

Środki ochrony indywidualnej są własnością pracodawcy i to on dostarcza je (bezpłatnie) pracownikom, dodatkowo przeprowadzając szkolenia w zakresie wykorzystania ich w sposób prawidłowy (zapewniający wzrost bezpieczeństwa i ograniczenie potencjalnego ryzyka). Do obowiązków pracodawcy należy również dezynfekcja, odpylanie i konserwacja sprzętu ochronnego, a w przypadku gdy miał on kontakt z substancjami niebezpiecznymi (np. promieniotwórczymi lub chemicznymi) składowanie go osobno, w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu (art. 23710 Kodeksu Pracy). Prawo zakazuje pracodawcom dopuszczenie do pracy zatrudnionego, jeżeli nie używa on środków ochronnych, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy (art. 2379 KP).

Obowiązki pracownika

środki-ochrony (1)
Pracownik ma obowiązek używania środków ochrony indywidualnej. Fot. Freeimages.com
Reklama

Środki ochrony indywidualnej przysługują każdemu pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki zawodowe na stanowisku pracy, na którym wykorzystanie środków ochrony jest konieczne ze względu na wysokie ryzyko. Pracownik ma obowiązek używania dostarczonych mu środków ochrony indywidualnej (art. 211 KP), a kierownik robót powinien monitorować, czy są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem i regularnie sprawdzać ich stan (art.212 KP).

Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić, jakie środki ochronne wymagane są na jego stanowisku pracy, skontrolować ich stan oraz upewnić się, że stosuje je zgodnie z instrukcją użytkowania. Jeżeli którykolwiek z nich jest uszkodzony (np. pęknięty hełm, przetarta uprząż do prac wysokościowych) lub przestaje spełniać wymogi norm, nie zapewniając ochrony (np. w wyniku upływu terminu ważności), wówczas należy je wymienić na nowe.

Rodzaje środków ochrony

środki-ochrony (3)
Dobre buty pozwalają ochronić stopę przed skaleczeniem i niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi. Fot. Freeimages.com

Środki ochrony indywidualnej powinny być dobierane z uwzględnieniem warunków pracy, ergonomii, stanu zdrowia pracownika oraz występujących na danym stanowisku pracy zagrożeń (§2 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy). Pomocą w doborze są tabele znajdujące się w ww. załączniku, określające jakiego rodzaju obrażenia są najczęściej powodowane przez czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne (tabela 1), a także przy jakich rodzajach prac wymagane jest stosowanie środków ochronnych (tabela 2).

Do najczęściej stosowanych na budowie środków ochronnych należą zabezpieczenia:

 • środki-ochrony (6)
  Prace na wysokości niosą duże ryzyko upadku, przed którym zabezpieczają specjalne uprzęże i liny. Fot. Freeimages.com

  głowy (hełmy różnego rodzaju), stosowane wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko spadnięcia przedmiotów z wysokości, przy dźwigach, podnośnikach, na rusztowaniach i w wykopach,

 • twarzy i oczu (okulary, gogle, osłony), używane przy pracach powodujących zapylenie, powstawanie drobnych opiłków, odprysków, iskier oraz wszędzie tam, gdzie przy wykonywaniu obowiązków zawodowych występują substancje drażniące oczy,
 • słuchu (nauszniki, hełmy, specjalne wkładki przeciwhałasowe), przeznaczone do wszystkich czynności w trakcie wykonywania których dopuszczalny poziom hałasu zostaje przekroczony,
 • nóg (buty o wzmocnionej podeszwie i nosku, ochraniacze poszczególnych części nóg), stosowane w celu zabezpieczenia stóp przed wilgocią, błotem, temperaturą oraz ostrymi elementami (np. kawałkami szkła lub gwoździami),
 • rąk (rękawice i ochraniacze) – używane w pracach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo urazów rąk, dłoni lub palców, a także gdy możliwy jest kontakt ze szkodliwymi dla skóry chemikaliami,
 • środki-ochrony (4)
  Hełm ochroni głowę przed spadającymi przedmiotami. Fot. Freeimages.com

  odzież robocza – ochronna (kombinezony, osłony poszczególnych części ciała, kurtki, spodnie oraz odzież odblaskowa – ostrzegawcza), wykorzystywana na wszystkich stanowiskach pracy, gdzie istnieje prawdopodobieństwo kontaktu z substancjami chemicznymi, wodą, błotem lub narażanie na wysoką / niską temperaturę. Odzieży ostrzegawczej używa się w miejscach, gdzie pracownik powinien być dobrze widoczny (np. przy pracach budowlanych lub drogowych).

 • środki chroniące przed upadkiem z wysokości (szelki, uprzęże, liny, urządzenia amortyzujące i samohamowne) wykorzystywane w trakcie prac na wysokościach, na rusztowaniach i w kanałach.

Przy wykonywaniu niektórych prac konieczne może być również stosowanie ochrony dróg oddechowych (poprzez korzystanie z aparatów filtrujących i sprzętu oczyszczającego) oraz środków oczyszczających i regenerujących skórę.

 

 

Czy artykuł był przydatny? Tak Nie

Data publikacji: 2015-07-01

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń
Autor tekstu

Pasjonatka wrzosów i lawendy, znawczyni prawa budowlanego. Z zamiłowania tekściara, która w swoim życiu przeprowadziła już wiele remontów i umeblowała niejeden pokój. Swoją wiedzę i doświadczenie stara się przekazać w tekstach.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny
×

przepisnadom.pl

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco
z trendami i nowościami?

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

ZAPISZ SIĘ

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, dalej zwana „Administratorem”.... czytaj dalej