Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne

Świadectwo energetyczne do niedawna było nieodzownym elementem każdego budynku oddawanego do użytku, przeznaczonego na sprzedaż czy wynajem. Jednakże od 9 marca br. w życie weszły przepisy nowej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Świadectwo energetyczne – jaka jest rola tego dokumentu?

Świadectwo energetyczne to dokument określający jakość mieszkania czy budynku pod względem zużycia energii. Ten element dokumentacji technicznej nieruchomości, powinien przedstawiać rozwiązania prowadzące do zmniejszenia wydatków na jej eksploatację oraz wpłynąć na obniżenie zużycia energii.

Kto ma obowiązek posiadania świadectwa energetycznego, a kogo nie dotyczy ?

Z dniem 9 marca w życie weszła ustawa, zgodnie z postanowieniem której budujący domy dla własnego użytku nie mają już obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego określonego budynku. Zwolnieni z tego obowiązku zostali również posiadacze budynków przeznaczonych do mieszkania w nich nie dłużej niż 4 miesiące w roku, a także domy wolnostojące o pow. użytkowej mniejszej niż 50 m2. Pozostali inwestorzy nadal podlegają obowiązkowi posiadania świadectw, lecz bardziej szczegółowych oraz są zobowiązania do przeprowadzania okresowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Reklama


Termin ważności wydanych świadectw  to okres dekady. Odnowienie przed upływem tego terminu będzie niezbędne w przypadku przeprowadzenia robót mających wpływ na zmianę charakterystyki energetycznej budynku.

Dodatkowe informacje zawarte w świadectwie

Świadectwo zawierać powinno dodatkowe zalecenia, których efektem końcowym ma być poprawa aktualnego zapotrzebowania na energię.

Metoda zużyciowa

Metoda zużyciowa odnosi się do budynków, które wykorzystują gaz ziemny bądź ciepło z sieci ciepłowniczej. Obliczanie charakterystyki energetycznej dla danego budynku na podstawie zużycia rzeczywistego jest nowością w tym temacie. Niezbędność posiadania faktur poświadczających  ilość zużytego ciepła lub gazu jedynie w celach ogrzewania bądź ciepłej wody, w trzech ostatnich latach – może okazać się następnym utrudnieniem.

Kto jest uprawiony do sporządzania świadectw?

Według obecnych przepisów świadectwo charakterystyki energetycznej zrealizowane może zostać przez inżyniera o określonej specjalności bądź osobę posiadającą tytuł magistra, która ukończyła  właściwe studia podyplomowe lub też zdała egzamin, bądź posiadającą uprawnienia budowlane.

 


Ocena: 0.0

Data publikacji: 2015-08-03

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.