Wentylacja – wymagania

Świeże powietrze jest nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Jeśli jego wymiana w pomieszczeniu jest niedostateczna, stajemy się znużeni i senni, trudniej jest pracować i myśleć.

Wielkość koniecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach określają przepisy. Najważniejsza jest Polska Norma PN-83/B-03430/Az3:2000 zatytułowana „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”. Również  tę normę przywołuje  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Powietrze dobrze policzone

We wspomnianej normie są określone wielkości strumienia usuwanego zużytego powietrza w budynkach mieszkalnych. Ich minimalna wielkość musi wynosić:

– w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową – 70 m3/h;

Reklama


– w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, – 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób;

– w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h;

– w łazience ( z WC lub bez) – 50 m3/h;

– w wydzielonym WC – 30 m3/h;

– w pomocniczym pomieszczeniu bez okien – 15 m3/h;

– w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną – 70 m3/h; w pokoju mieszkalnym oddzielonym od kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub w pokoju znajdującym się na wyższej kondygnacji w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego – 30 m3/h.

Zaleca się przy tym projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

Wspomniane Rozporządzenie uzupełnia te informacje w Rozdziale 6: Wentylacja i klimatyzacja.

Czytamy tam m.in., że wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać nie tylko odpowiednią wielkość wymiany powietrza, ale też jego czystość, temperaturę, wilgotność względną i prędkość ruchu w pomieszczeniu.

Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa (w tej grupie mieści się np. kotłownia).

Powinna być również zapewniona wentylacja piwnicy o wielkości min. 0,3 wymiany na godzinę, jak też pralni o wielkości min. 2-krotnej wymiany powietrza na godzinę.

Ponadto strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę (liczbę osób korzystających stale z pomieszczenia musi zawierać projekt budowlany).

Jak wietrzymy

W Rozporządzeniu określona jest nie tylko wielkość wymiany powietrza, ale też sposób, w jaki powinna się ta wymiana odbywać.

I tak w przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji  mniejszym niż 0,3 m3/(m.  h. daPa2/3) należy zamontować nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej) lub w ścianie nad oknem.

Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach 20-50 m3/h przy wentylacji grawitacyjnej i 1530 m33/h przy wentylacji mechanicznej wywiewnej.

W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji włącznie, czyli również w domach jednorodzinnych, dopuszczalna jest wymiana powietrza tylko za pośrednictwem okien, skrzydło jest skrzydło uchylno-rozwierane albo konstrukcja okna przewiduje górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne. I wreszcie powietrze może przepływać również przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej.

Oczywiście, podane w przepisach parametry nie zawsze sprawdzają się w praktyce. Jeśli dużo gotujemy lub domownicy palą papierosy, wówczas wskazana wielkość strumieni powietrza może okazać się niewystarczająca. Jeśli chcemy mieć pewność, że w domu jest zdrowe powietrze o odpowiednich parametrach możemy zainstalować czujnik jakości powietrza. Możemy go zaprogramować na określone parametry, po przekroczeniu których włączy się alarm dźwiękowy lub świetlny. Tego rodzaju instalacja jest też wręcz konieczna w przypadku wentylacji mechanicznej, a szczególnie nawiewno-wywiewnej.

W łazience wymianę powietrza zapewniają otwory o odpowiedniej powierzchni w drzwiach oraz kratka wentylacyjna umieszczana pod sufitem. (fot. Dospel)

dospel

Zalecane jest montowanie okien z nawietrznikami. Często są one wbudowane w ramę okna. (fo.t Fakro)

fakro

Nawietrzak jest stosowany zarówno przy wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej, jak  i mechanicznej. Najkorzystniejszym miejscem montażu jest ściana nad grzejnikiem, gdyż ogrzejnik od razu ogrzewa napływające powietrze. (fot. GreKa).

greka

Czy artykuł był przydatny? Tak Nie
Czy możesz zaznaczyć kim jesteś? Inwestor indywidualny Wykonawca budowlany Uczeń

Ocena: 0.0

Data publikacji: 2011-07-04

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń

Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.

Przeczytaj również