Wreszcie zamieszkać, czyli pozwolenie na użytkowanie

Wreszcie zamieszkać, czyli pozwolenie na użytkowanie

Wybraliśmy działkę i projekt, zebraliśmy fundusze, zorganizowaliśmy ekipę wykonawczą. Potem miesiącami cierpliwie odwiedzaliśmy plac budowy, kontrolując postępy prac. Obserwowaliśmy wylewanie fundamentów, stawianie ścian i wykonywanie instalacji. Wybieraliśmy pokrycie dachowe i kolor elewacji, a jednocześnie planowaliśmy ogród. Potem nadszedł czas projektowania wnętrz… Nareszcie koniec. Dom jest gotowy. I co teraz? Teraz pozostaje nam już tylko uzyskać zgodę nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektu.

Z artykułu
dowiesz
się:
 • Czym jest pozwolenie na użytkowanie,
 • Czym jest zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • Co kierownik budowy powinien zawrzeć w oświadczeniu,
 • Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Gotowy dom

Dom jest gotowy. I co teraz?, zdjęcie: Pixabay.com

Pozwolenie na użytkowanie VS zawiadomienie o zakończeniu budowy

W prawie budowlanym przewidziane są dwie formy zakończenia budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy. Formalności załatwia się w większości przypadków u powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

O pozwolenie na użytkowanie obiektu trzeba się starać m.in. gdy w trakcie budowy zostały dokonane istotne odstępstwa od projektu budowlanego. Jest ono wymagane także wtedy, gdy w trakcie budowy powiatowy inspektor miał jakieś zastrzeżenia i nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia.

Reklama

Zawiadomienie jest procedurą dużo prostszą – po jego złożeniu należy odczekać 21 dni, w czasie których właściwy organ bada dokumentację. Jeżeli nie zgłosi sprzeciwu, można zacząć korzystać z obiektu za tzw. „milczącą zgodą urzędu”.
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy (lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie danego obiektu) należy dołączyć oryginał dziennika budowy oraz oświadczenie kierownika budowy.

W swym oświadczeniu kierownik budowy powinien zawrzeć informacje o:

 • zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami oraz obowiązującymi Polskimi Normami;
 • uporządkowaniu terenu budowy oraz ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (w przypadku, gdy podczas budowy z tych terenów korzystano);
 • właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

geodeta

Usługi geodezyjne są niezbędne do ostatecznego odbioru domu

Powinien także dołączyć protokoły badań i kontroli oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, a w przypadku budowy obiektu wraz z przyłączami – inwestor musi dodatkowo dostarczyć także potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.

W razie zmian w stosunku do projektu lub warunków pozwolenia na budowę (dokonanych w toku prac) oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Warto wiedzieć również o tym, że wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu oznacza wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. O terminie inwestor zostaje zawiadomiony, bo w jej trakcie jego obecność jest obowiązkowa. Jeśli podczas kontroli okaże się, że doszło do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia, wymierzana jest kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu. Jak więc widać, cierpliwością podczas budowy domu warto wykazać się aż do końca.

projekt budynku

Projekt budynku, zdjęcie: Pixabay.com

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie – konkretne przypadki

Pozwolenie na użytkowanie wymagane jest, jeśli wydano pozwolenie na budowę oraz budowa zalicza się do kategorii V, IX-XVI, XX, XXVIII-XXX i niektórych budowli z kategorii XVII, XVIII, XXIV i XXVII. Co oznaczają poszczególne kategorie?

 • V – obiekty sportowe i rekreacji;
 • IX – budynki nauki i oświaty oraz kultury;
 • X – miejsca kultu religijnego;
 • XI – budynki socjalne, służby zdrowia i opieki społecznej;
 • XII – budynki administracji publicznej, sądów, ministerstw oraz inne;
 • XIII – pozostałe budynki mieszkalne;
 • XIV – budynki zakwaterowania rekreacyjnego i turystycznego;
 • XV – budynki sportu i rekreacji;
 • XVI – budynki konferencyjne i biurowe;
 • XVII – budynki usług, gastronomii i handlu;
 • XVIII – budynki przemysłowe;
 • XX – stacje paliw;
 • XXII – składowiska odpadów;
 • XXIV – obiekty gospodarki wodnej;
 • XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące;
 • XXVIII – kolejowe i drogowe obiekty mostowe;
 • XXIX – wolnostojące maszty i kominy oraz elementy elektrowni wiatrowych;
 • XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych.

Pełny spis obiektów wchodzących w skład danych kategorii znajdziesz w prawie budowlanym oraz na stronie www.gov.pl. Jeśli nie jesteś pewny, czy inwestycja wymaga pozwolenia na użytkowanie, warto wrócić do pozwolenia na budowę – to w nim powinna zawrzeć się taka adnotacja. Nie zawsze tak jest – a brak informacji nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia, jeśli wynika tak z aktualnych przepisów. Jeśli jesteś inwestorem, możesz złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Użytkowanie obiektu przed końcem budowy i po samowoli budowlanej

Jeśli chcesz uzyskać zgodę na użytkowanie danej budowli przed zakończeniem prac, możesz postarać się o odbiór częściowy. Należy wtedy złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie części obiektu – zasada ta dotyczy również budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nie wymaga pozwolenia na użytkowanie.

W razie legalizacji samowoli budowlanej lub postępowania naprawczego, musisz uzyskać użytkowanie na pozwolenie jeśli tak wynika z decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót.

Dokumentacja budowlana

Dokumentacja budowlana, zdjęcie: Pixabay.com

O czym pamiętać przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Zanim złożysz wniosek o pozwolenie na użytkowanie, powinieneś zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. Powinny one odnieść się do zgodności wykonania obiektu z projektem do 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

Co w sytuacji, jeśli miałeś złożyć wniosek, a nie zrobiłeś tego? Karę za użytkowanie bez pozwolenia wymierza nadzór budowlany. Wynosi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s=500 zł), współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w) i współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k). Kara może wynieść kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych.

Pozwolenie na użytkowanie tylko w nielicznych przypadkach

Podczas budowy domu czy małej architektury w rzadkich przypadkach będziesz potrzebował pozwolenia na użytkowanie. Pojawia się ono w momencie realizowania inwestycji, które mają już inne wymagania prawne. W razie chęci zaczerpnięcia dokładniejszych informacji zachęcamy do dokładnego zapoznania się z prawem budowlanym. Przypomnij sobie, jak legalnie zamieszkać w nowym domu, czyli podstawowe informacje o zawiadomieniu o ukończeniu budowy.

Czy artykuł był przydatny? Tak Nie

Data publikacji: 2009-01-06

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń
Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny
×

przepisnadom.pl

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco
z trendami i nowościami?

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

ZAPISZ SIĘ

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, dalej zwana „Administratorem”.... czytaj dalej