Wszystko, czego nie wiedziałeś o systemie alarmowym w domu jednorodzinnym

Wszystko, czego nie wiedziałeś o systemie alarmowym w domu jednorodzinnym

System alarmowy coraz rzadziej traktowany jest jako zbędny luksus. W dzisiejszych czasach staramy się, aby nam, rodzinie i naszemu domostwu nie stała się żadna krzywda. Dlatego w większości nowo powstających domach uwzględnia się montaż systemów alarmowych. A także i w domach wybudowanych na przestrzeni ostatnich kilku dekad coraz częściej pojawiają się różnorodne systemy ostrzegania i zabezpieczenia. Oto garść ciekawostek o systemach alarmowych w domach jednorodzinnych. Zapraszamy do lektury!

System alarmowy - czym jest?

System alarmowy to grupa wielu urządzeń, które mają służyć do zabezpieczenia danego obiektu przed nieproszonymi gośćmi. W ramach systemu alarmowego wyróżnia się też systemy związane z czujnikami przeciwpożarowymi czy przeciwczadowymi. Systemy te są z roku na rok, dekady na dekadę unowocześniane. Nie są skomplikowane w obsłudze. Obecnie można je monitorować dzięki urządzeniom mobilnym z dostępem do Internetu. W ramach działającego systemu alarmowego wyróżnia się najczęściej czujniki reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne zwane też kontaktronami, które umieszczane są na oknach, drzwiach i przy bramach garażowych. Do obsługi systemów alarmowych wykorzystuje się elektronikę. Aby działał potrzebne są specjalne kody spersonifikowane przez użytkownika w momencie uruchamiania całego systemu. Zaawansowane systemy posiadają też tzw. system antynapadowy, z którym możemy spotkać się w sklepach, bankach i firmach. System antynapadowy musi posiadać specjalny przycisk, który jest zaprogramowany w specjalny sposób. Osoba, która jest świadkiem napadu uruchamia specjalny „kod pod przymusem”, który uruchamia cały system.

System alarmujący o zagrożeniach
System alarmujący o zagrożeniach, źródło Pixabay

System alarmujący o zagrożeniach

Odrębną grupą urządzeń związanych z systemem alarmowym są systemy mające uchronić domowników przed pożarem i czadem. W budynkach jednorodzinnych montuje się specjalne czujniki dymu lub czadu. Obok czujników dźwiękowych dostępne są też wizualno-optyczne (LED), jonizacyjne, termiczne oraz czujniki czadu.

Systemy przeciwpożarowe opierają się na czujnikach:

 • optycznych czujnikach dymu
 • jonizacyjnych/ izotopowych czujnikach dymu
 • półprzewodnikowych detektorach dymu, reagujących na substancje chemiczne wchodzące w skład dymu
 • termicznych detektorach
Reklama

Specjaliści wyróżniają czujniki ze względu na sposób identyfikacji alarmującej, stąd mówi się o czujnikach konwencjonalnych (łączonych w systemie równolegle) i adresowalnych (wpiętych do obwodu obejmującego, tak, że każda czujka ma swój odrębny adres i centrala pożarowa sygnalizuje pożar w konkretnym miejscu).

Innymi ważnymi elementami wyposażenia są także czujniki gorąca lub termostaty przeciwogniowe. Z reguły czujniki montuje się na korytarzach każdego piętra. Czujniki mają zasięg działania ok. 40 mkw. Każdorazowo ilość zamieszczonych czujników należy obliczyć do kubatury budynku mieszkalnego. Specjalnie czujki informujące o wysokiej temperaturze mogą być zamontowane w pobliżu przewodów wentylacyjnych oraz w takich miejscach, jak: łazienka, poddasze, garaż, kuchnia. Warto pamiętać, aby zaopatrywać się w sprzęt z odpowiednimi atestami. Obowiązkowo do czujników stosuje się baterie litowe. Tak, jak w samochodzie, warto posiadać w domu małe gaśnice w sprayu, czy gaśnice śniegową. Osprzęt należy regularnie sprawdzać.

Elementy systemu alarmowego
Elementy systemu alarmowego, źródło Pixabay

Z czego składa się system alarmowy w domu jednorodzinnym?

W skład systemu alarmowego mającego chronić dom jednorodzinny i jego mieszkańców wchodzi:

 • System sterowania nazywany „sercem całego systemu” wraz z układem sterującym, zasilaczem i ewentualnym akumulatorem,
 • Manipulator kodowy – potocznie, acz błędnie nazywany „szyfratorem”,
 • Detektory i czujniki różnego rodzaju,
 • Sygnalizatory (akustyczne, optyczne, mieszane),
 • Czasami tzw. dialer telefoniczny (przekazuje informacje za pomocą sieci telefonii stacjonarnej) bądź moduł GSM (przekazujący informacje za pomocą sieci komórkowej) albo „radiopowiadamiacz” (urządzenie przekazujące informacje na odległość do kilkunastu km za pomocą fal radiowych),
 • Nadajnik z pilotami (do obsługi systemu)
 • Blokady – urządzenia, które uniemożliwiają kradzież, ucieczkę lub dostęp do określonych miejsc czy przedmiotów).

Moduł GSM
Moduł GSM, źródło Pixabay

Detektory

System alarmowy opiera się na sprawnie działających, rozmyślnie rozmieszczonych i skonfigurowanych detektorach. Detektory ruchu są czujnikami, które reagują na ruch w swoim „polu widzenia”. Można wyróżnić:

 1. detektory ruchu na podczerwień (reagujące na obiekty, które emitują temperaturę wyższą od otoczenia),
 2. Czujniki mikrofalowe działające w oparciu o system zastosowany w tzw. radarze Dopplera (wrażliwe są na ruch w kierunku do i od czujnika),
 3. Czujniki ultradźwiękowe, zbliżone działaniem do fal mikrofalówki, ale wykorzystujące niesłyszalne fale akustyczne, a więc reagujące na ruch, drgania powietrza
 4. Kamery połączone z detektorami ruchu w obrazie.

Innymi detektorami mogą być te, które mają na celu wykrywanie czyjejś obecności w pomieszczeniu poprzez naruszenie jakiejś bariery, na przykład wybicie szyby, wyłamanie drzwi. Można wymienić: czujniki wibracyjne, zwane też inercyjnymi (reagują na drgania i wstrząsy w miejscu, w którym zostały zamontowane) oraz czujniki akustyczne (reagujące na dźwięki).

Detektory
Detektory, źródło Pixabay

Kilka przydatnych informacji

W domach jednorodzinnych montuje się zwykle trzy rodzaje systemów alarmowych:

 • standardowy z czujkami i detektorami rozmieszczonymi we wszystkich pomieszczeniach za pomocą okablowania w taki sposób, że czujki połączone są z centrala alarmową. Dodatkowo stosuje się też czujniki zewnętrzne. Taki system montuje się w nowopowstających domach jednorodzinnych już na etapie budowy domu, gdyż instalacje związane z okablowaniem umieszcza się podtynkowo.
 • system bezprzewodowy - nie wymaga prowadzenia okablowania, gdyż elementy systemu alarmowego łącza się ze sobą droga radiową. System ten wymaga zasilania bateriami i należy mieć na uwadze, by regularnie sprawdzać stan baterii i całości działania systemu. Specjaliści wypowiadają się o tym systemie z pewną doza ostrożności ze względu na to, że mogą zaistnieć sytuacje, w których ktoś zakłóci sygnał radiowy, co spowoduje wyłącznie funkcjonowania systemu.
 • systemy sygnalizacji włamania i napadu - w którym czujniki wykryją każdy niepożądany ruch, a instalacja alarmowa w momencie zagrożenia generuje dźwięk, światło i powiadamia właściciela oraz ewentualnie także zespół ochrony mienia. Instalacje alarmowe przeważnie są rozbudowywane o różne dodatkowe funkcje, detektory i czujniki magnetyczne lub wibracyjne. Dostępne na rynku nowoczesne systemy alarmowe są funkcjonalne, ale także dążą do prostoty instalacji i tego, aby designersko wyglądać.

Zamek
Zamek, źródło Pixabay

Klasyfikacja systemów alarmowych

Systemy alarmowe można sklasyfikować ze względu na stopień ich zdolności do wykrywania potencjalnych zagrożeń czy intruzów.

 • System A jest przeznaczony do miejsc o niskim stopniu zagrożenia włamaniem.
 • Systemem B nazywane są standardowe instalacje alarmowe, które są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i posiadają zwykle pewne zabezpieczenia przed sabotażem, czego nie posiada system A.
 • System C - pod tą nazwą rozumie się systemy posiadające zabezpieczenia przed sabotażem i możliwość tzw. samokontroli swojej sprawności.
 • System alarmowy klasy S – czyli instalacja alarmowa zalecana głównie inwestorom ze względu na to, że posiada rozwiązania najlepszej jakości, ale wiąże się to z ogromnymi nakładami finansowymi.
 • Systemy alarmowe powinny spełniać polską normę PN-EN 50131-1.

Niektóre systemy alarmowe mają odpowiednie klasyfikacje numeryczne. System alarmowy klasy 1 dedykowany jest dla obiektów o niskim ryzyku włamania, zaś im wyższa cyfra, tym podatność na włamanie jest większe i system wymaga różnorodnych, dodatkowych zabezpieczeń, czy bardzo rozbudowanego systemu.

Jeśli myślisz o systemie alarmowym w swoim domu jednorodzinnym, to powinieneś:

 • zaangażować specjalistów już na etapie budowy domu - jeśli myślisz o montażu systemu z okablowaniem! Wyobraź sobie, że kilkadziesiąt elementów systemu alarmowego połączonych jest przewodami, które muszą być rozmieszczone we wszystkich pomieszczeniach. Dlatego warto rozważyć montaż systemu na etapie kładzenia instalacji elektrycznej. Można tego też dokonać na etapie generalnego remontu.
 • programując system alarmowy w domu jednorodzinnym warto pomyśleć o tym, żeby podzielić dom na strefy. Popularnym podziałem jest strefa A odnosząca się do garażu, strefa B odnosząca się do parteru budynku, a strefa C do jego piętra lub poddasza.
 • mieć na uwadze, że coraz popularniejsze jest instalowanie nad drzwiami wejściowymi kamery, za pomocą której możemy śledzić, czy na przykład ewentualny alarm jednej z czujek jest zasadny. Wiele osób stosuje też czujniki otwarcia bądź styku umieszczane przy drzwiach, oknach, bramie garażowej czy rolecie zewnętrznej.
 • wiedzieć, że obecnie montowane systemy bezprzewodowe chronią także teren wokół domu. Wykorzystuje się do tego aktywne bariery na podczerwień opierając się na nadajnikach wysyłających wiązki promieniowania podczerwonego w kierunku odbiorników oddalonych czasami nawet o 50 m. W niektórych miejscach montuje
  się czasami czujniki specjalnego przeznaczenia, takie jak maty naciskowe reagujące na próbę podniesienia wartościowego przedmiotu.
 • że właściciele domów jednorodzinnych montując system alarmowy decydują się też na podpisanie umowy z firmą ochrony mienia. Każdy sygnał alarmowy jest automatycznie wysyłany do centrali firmy i wiąże się z wizytą patrolu.
 • sercem systemu alarmowego jest manipulator. To od jego zaprogramowania zależy zarządzanie i praca systemem alarmowym. Najpopularniejsze są manipulatory z wyświetlaczem LED. Ekran manipulatora daje nam pełną informację o stanie systemu.
Galeria 1 Galeria 2
Galeria 3 Galeria 4

Przykłady elementów systemów alarmowych, źródło Pinterest

Obecnie nie wystarczą już pancerne drzwi z wizjerami popularnie zwanymi judaszami, czy kraty w oknach. Zabezpieczenia mechaniczne są ważne, ale świetnie jeśli są wzbogacone o nowoczesne systemy alarmowe. Pamiętaj, że system alarmowy chroni Ciebie, Twoje mienie i rodzinę przed włamaniem, nieuwagą mieszkańców, czy innymi zdarzeniami losowymi. Jeszcze nie tak dawno temu system alarmowy wiązał się z plątaniną kabli rozmieszczonych po całym domu. Obecnie detektory komunikują się z centralkami alarmowymi drogą bezprzewodową, a zarządzanie nimi odbywa się przy użyciu telefonu komórkowego. Coraz nowocześniejsze, mikroskopijnej wielkości czujniki i urządzenia reagujące na dźwięk, ruch i temperaturę są coraz powszechniej dostępne. Za atut nowoczesnego systemu alarmowego w domu jednorodzinnym uważa się możliwość komunikacji mobilnej, efektywność ochrony i dostosowanie do potrzeb funkcjonowania każdej rodziny. Przed włamaniem może nas uchronić tablica z informacją, że obiekt jest chroniony oraz zamontowanie w widocznym miejscu elementu systemu alarmowego.

Jeśli interesuje Cię temat systemów alarmowych w domu jednorodzinnym, to polecamy artykuł pt. 5 sposobów na zabezpieczenie Twojego domu.

Czy artykuł był przydatny? Tak Nie

Data publikacji: 2018-02-28

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń
Autor tekstu

Miłośniczka sztuk i sztuczek, obserwatorka życia codziennego. Mama trójki dzieci, posiadaczka drewnianej chaty oraz dwóch kotów. Lubi przedmioty i wnętrza z duszą. W jej tekstach zobaczycie artystyczną wizję mieszkania, która być może zainspiruje Was do odrobiny szaleństwa we własnym “M”.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny
×

przepisnadom.pl

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco
z trendami i nowościami?

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

ZAPISZ SIĘ

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, dalej zwana „Administratorem”.... czytaj dalej