Za pozwoleniem

Bez pozwolenia niczego nie zbudujemy (a nawet jeśli zbudujemy, to każą nam rozebrać). Pielgrzymkę po urzędach czas więc zacząć.

Warunki zabudowy określane są przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku jego braku lub dezaktualizacji, decyzję o warunkach zabudowy podejmuje prezydent, burmistrz lub wójt.

Jeśli już dysponujemy wypisem z planu lub decyzją o warunkach zabudowy, musimy ostatecznie zdecydować, jaki dom chcemy budować. Możemy kupić jeden z typowych projektów lub zlecić wykonanie projektu indywidualnego. Tak, czy inaczej, musi w nim zostać zawarty:

  • plan zagospodarowania działki, sporządzony na aktualnej mapie i zawierający dokładny obrys (istniejących i planowanych w przyszłości) obiektów budowlanych,
  • plan sieci uzbrojenia terenu oraz odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
  • projekt układu komunikacyjnego oraz układu zieleni,
  • projekt architektoniczno-budowlany domu, określający funkcję i konstrukcję budynku, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz rozwiązania techniczne i materiałowe.

dokumenty-potrzebne-do-budowy

Żeby uzyskać pozwolenie na budowę trzeba dostarczyć dużą ilość dokumentów

Reklama

Niekiedy trzeba też zgromadzić:

  • oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg;
  • wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów.

Dopiero z takim kompletem dokumentów można zacząć się starać o pozwolenie na budowę. Trzeba będzie w tym celu złożyć wniosek, do którego należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana (zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Nowym wymogiem jest konieczność dołączenia do projektu budowlanego oświadczenia zarządcy drogi o możliwości przyłączenia działki.

Jeżeli złożone dokumenty są kompletne, starostwo lub gmina wydają pozwolenie na budowę. Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę, inwestor musi zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osobę mającą uprawnienia budowlane (kierownika budowy). Jest także zobowiązany do zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót projektanta sprawującego nadzór autorski. Składając powiadomienie, występuje równocześnie o wydanie dziennika budowy.

Z prawnego punktu widzenia, każda budowa rozpoczyna się od przekazania placu budowy kierownikowi. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym została wydana lub jeśli rozpoczęta budowa została przerwana na dłużej niż 2 lata.

Czy artykuł był przydatny? Tak Nie

Data publikacji: 2008-12-30

PODOBAŁ CI SIĘ TEN ARTYKUŁ?

Więcej tego typu treści możesz otrzymywać jako pierwszy, wystarczy się zapisać!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny rozwiń
Autor tekstu

Zjadł zęby na budowlance – dość powiedzieć, że w branży siedzi od kilkudziesięciu lat. Prawdziwy człowiek orkiestra. Najdłużej związany z naszym portalem. Najczęściej udziela praktycznych porad związanych z budową i remontem. Prywatnie miłośnik żeglarstwa i kryminałów.

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

Obowiązek Informacyjny
×

przepisnadom.pl

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco
z trendami i nowościami?

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, informacji handlowej drogą elektroniczną i telefoniczną (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

ZAPISZ SIĘ

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa PSB S.A. Siedziba, WEŁECZ 142 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-16-40-402, REGON: 29093871, dalej zwana „Administratorem”.... czytaj dalej