Dane kontaktowe:

Materiały prasowe, sprawy dot. współpracy i reklamy prosimy kierować pod adres emailowy: [email protected] lub pod tel.: 796715117

Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Grupa PSB Handel S.A. z siedzibą w miejscowości Wełecz 142, wpisanym do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000015152, kapitał zakładowy – wpłacony 30 247 000 zł, NIP 655-19-74-439, REGON 366438684, reprezentowaną przez: Bogdana Panhirsza, Mirosława Lubarskiego (dalej: „Administrator Serwisu”).

Adres korespondencyjny:

Redakcja przepisnadom.pl
34-120 Andrychów,
ul, Krakowska 134